THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách sinh viên bị xử lý học vụ HK1(2018-2019) dự kiến - Chương trình Chất lượng cao

Sinh viên xem kế hoạch xét xử lý học vụ và danh sách dự kiến bị xử lý học vụ chi tiết trong 2 file đính kèm (lưu ý: file danh sách có 2 sheet BTH và CANHCAO)

Nếu có thông tin nào chưa chính xác hoặc SV nào mong muốn được tiếp tục học tập các bạn nộp ĐƠN CỨU XÉT về Văn phòng khoa KTMT

Thời hạn nộp đơn: Từ ngày 04/03/2019-14/03/2019

Trường hợp Sv bị  xử lý học vụ vì lý do chưa đóng học phí cần phải hoàn thành nghĩa vụ học phí trước khi nộp đơn cứu xét về Khoa.