THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 (Tháng 3 - 2019) Hệ Chính quy đại trà

Căn cứ kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 tháng 3/2019 đã công bố: http://ce.uit.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-hoc-vu/1106-ke-hoach-xet-tot-nghiep-dot-1-thang-3-nam-2019

Nay P.DTDH chuyển về khoa KTMT DS Sv đủ điều kiện tốt nghiệp hệ chính quy đại trà như file đính kèm

Sinh viên lưu ý: Trước khi về khoa nộp hồ sơ xét TN, các bạn điền đầy đủ thông tin tại form:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEyfbT4et0wvTvT_Lha6R9h43KPlb8nbfizJVinOTNYvszEw/viewform

Thời gian nộp hồ sơ xét TN về khoa đợt 1 năm 2019 là từ ngày 04/3/2019 – 12/3/2019

 Lưu ý: Khoa KTMT không nhận các hồ sơ thiếu chứng chỉ anh văn

Thân mến!