THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách đề tài Đồ án 1 và Đồ án 2, học kỳ 2, năm học 2018-2019_Chương trình CLC

Sinh viên chương trình chất lượng cao khoa KTMT, đã đăng ký học Đồ án 1 và Đồ án 2 ở học kỳ 2, năm học 2018-2019 xem danh sách đề tài ở file đính kèm.