THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo thời gian và địa điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2018-2019

Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: 24 và 25/01/2019.

Địa điểm bảo vệ: Phòng E6.1 và E6.3.

Thời gian và điểm điểm cụ thể của từng đề tài sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.

Lưu ý:

- Mỗi đề tài bảo vệ sẽ diễn ra trong 30 phút trong đó mỗi nhóm có 15 phút trình bày, demo và 15 phút Hội đồng đặt câu hỏi; nếu quá thời gian Hội đồng sẽ yêu cầu ngưng. Sinh viên có mặt trước buổi bảo vệ 15 phút để chuẩn bị.

- Sinh viên tự chuẩn bị băng rôn để treo trong buổi bảo vệ, chuẩn bị nước, trà bánh cho Hội đồng.

- Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ văn phòng khoa để được hướng dẫn giải quyết.