KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

[Seminar] Chuỗi seminar trực tuyến về Blockchain

Nhằm giới thiệu công nghệ Blockchain tới các sinh viên Việt Nam. Các chuyên gia Việt Nam từ viện NAIST (Nhật Bản) đã và đang tổ chức chuỗi seminar trực tuyến về Blockchain hàng tuần như sau:

Thời gian:
- Các buổi chiều thứ 4 hàng tuần.
- Thời gian từ 1h-2h (60 phút) chiều giờ Nhật (tương ứng từ 11h-12h trưa giờ Việt Nam).

Link đăng kí tham gia: https://forms.gle/yaoqjVa6MWNrQnVo8


Link Seminar về Blockchain lần trước:
https://www.youtube.com/watch?v=1VcWVo08niY&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=_1DsA5Yb9Bs&t=2154s