CÔNG TÁC TRƯỜNG, KHOA, BỘ MÔN

TS. Trịnh Lê Huy được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng bộ môn Thiết kế Vi mạch và Phần cứng

 

Theo quyết định số 547/QĐ-ĐHCNTT do Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT ký ngày 11/09/2018, TS. Nguyễn Minh Sơn sẽ thôi giữ chức vụ Trưởng bộ môn Thiết kế Vi mạch và Phần cứng kể từ ngày 15/09/2018.

Theo quyết định số 548/QĐ-ĐHCNTT do Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT ký ngày 11/09/2018, TS. Trịnh Lê Huy được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng bộ môn Thiết kế Vi mạch và Phần cứng kể từ ngày 16/09/2018.

Chúc mừng TS. Trịnh Lê Huy được bổ nhiệm vào vị trí mới và góp phần tích cực phát triển Bộ môn Thiết kế Vi mạch và Phần cứng nói riêng, và Khoa Kỹ thuật Máy tính nói chung.