CÔNG TÁC TRƯỜNG, KHOA, BỘ MÔN

[TT-PC-ĐBCL] Thông báo khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV HKI - Năm học 2020-2021

 

Sinh viên xem thôngbáokhảosát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của GV HKI - Năm học 2020-2021 ở file đính kèm.

- Đối tượng khảo sát: Tất cả SV chính quy (CQUI đại trà, CLC, CTTT, CNTN, KSTN).

Hình thức khảosát online:  SV dùng tài khoản chứng thực đăng nhập vào https://student.uit.edu.vn/sinhvien/phieukhaosat và hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống

Thời gian khảo sát: Từ ngày 03/02/2021 - 20/04/2021.

Attachments:
Download this file (01_TB_TTPCĐBCL,02_02_2021.docx)01_TB_TTPCĐBCL,02_02_2021.docx[ ]27 kB