CÔNG TÁC TRƯỜNG, KHOA, BỘ MÔN

[KTMT] Khảo sát Cựu sinh viên về việc mở chương trình Thạc sỹ ngành Kỹ thuật Máy tính

 Thân gửi Cựu sinh viên các khóa khoa KTMT,

 

Nhằm khảo sát nhu cầu chuyên sâu về ngành Kỹ thuật Máy tính của xã hội trong thời đại bùng nổ về Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Khoa Kỹ thuật Máy tính thực hiện khảo sát về nhu cầu học nâng cao trình độ trong ngành Kỹ thuật Máy tính của Cựu sinh viên khoa Kỹ thuật Máy tính, từ đó có thể nắm bắt được nhu cầu và lắng nghe các góp ý của Cựu sinh viên về việc mở chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Kỹ thuật Máy tính.

Vì thế, khoa Kỹ thuật Máy tính rất mong muốn nhận được sự đóng góp và chia sẻ của Cựu sinh viên các khóa ngành Kỹ thuật Máy tính bằng cách thực hiện khảo sát theo đường dẫn bên dưới:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKDVG118reR8fsyl_gsQ5qBXIV-UIm5pYMsYda9KnTVHrlZA/viewform

Thân ái,

Khoa Kỹ thuật Máy tính