CÔNG TÁC TRƯỜNG, KHOA, BỘ MÔN

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Khoa KTMT và Cty Cổ phần Công nghệ TK25

Ngày 23/06/2020, Trưởng khoa KTMT TS. Nguyễn Minh Sơn và Giám đốc Cty Cổ phần Công nghệ TK25 Ông Nguyễn Trung Khánh đã đại diện hai bên ký kết biên bản ghi nhớ họp tác (MoU). 

TK25 20200623 00

Hoạt động ký kết MoU là bước đi đầu tiên khẳng định phương châm hợp tác tích cực giữa Khoa và Doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

 

TK25 20200623 01 Tại buổi lễ, đại diện các bên thống nhất thúc đẩy hợp tác R&D, tài trợ hoạt động học thuật và các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo.