CÔNG TÁC TRƯỜNG, KHOA, BỘ MÔN

[KTMT] Thông báo tổ chức Hội nghị Sinh viên năm 2019

Căn cứ theo kế hoạch từ Ban giám hiệu trường. Nhằm nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng từ các bạn sinh viên, từ đó hiểu rõ hơn nhu cầu và có sự đáp ứng tốt đối với các bạn sinh viên trong khoa.

Ban chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật Máy tính tổ chức HỘI NGHỊ SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH, thông tin cụ thể như sau:


- Thời gian: 9g45 - 11g30, ngày 10/5/2019
- Địa điểm: Giảng đường A1
- Thành phần tham dự:
    + Ban chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật Máy tính
    + Quý thầy cô là cán bộ, giảng viên khoa
    + Cố vấn học tập các lớp (bắt buộc)
    + Sinh viên các lớp (bắt buộc)


Các bạn sinh viên xác nhận tham gia hoặc không tham gia (trình bày lý do vắng mặt) tại link sau: https://forms.gle/kVBJkPYohGXs6kaU8