SÁCH XUẤT BẢN

STT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm

Tác giả

1

Kiến trúc Máy tính

Đại học Quốc Gia TP.HCM

2011

Vũ Đức Lung

2

Ngôn ngữ lập trình phần cứng Verilog

Đại học Quốc Gia TP.HCM

2014

Vũ Đức Lung

Lâm Đức Khải

Phan Đình Duy

3

Tài liệu hướng dẫn thực hành Điện – Điện tử cơ bản

Đại học Quốc Gia TP.HCM

2014

Phan Đình Duy

Lê Văn La

Cao Văn Hưng

4

Tài liệu hướng dẫn thực hành Mạch số và Thiết kế Mạch số với Verilog

Đại học Quốc Gia TP.HCM

2014

Lâm Đức Khải

Trần Thị Như Nguyệt

5

Tài liệu hướng dẫn thực hành Kiến trúc Máy tính nâng cao

Đại học Quốc Gia TP.HCM

2016

Lâm Đức Khải

Trần Thị Như Nguyệt

6

Vi điều khiển

Đại học Quốc gia TPHCM

2016

Vũ Đức Lung

Lê Quang Minh

Phan Đình Duy

7

Hệ thống nhúng

Đại học Quốc gia TPHCM

2016

Vũ Đức Lung

Trần Ngọc Đức

8

Thiết kế Vi mạch Số

Đại học Quốc gia TPHCM

2016

Nguyễn Minh Sơn

Nguyễn Trần Sơn

9

A Novel Approach to Clustering Activities within Sensor Smart Homes: An approach of in-home activity recognition

LAP LAMBERT Academic Publishing

2017

Duy Nguyen

Son Nguyen

10

Tài liệu hướng dẫn Thực hành Hệ điều hành

Đại học Quốc gia TPHCM

2019

Phan Đình Duy

Nguyễn Thanh Thiện

Trần Đại Dương

Trần Hoàng Lộc

11

Lập trình Nhúng trên Thiết bị Di động

Đại học Quốc gia TPHCM

2019

Lâm Đức Khải

Nguyễn Thanh Thiện

12

Thiết kế Luận lý Số 2

Hiệu chỉnh

Đại học Quốc gia TPHCM

2020

Lâm Đức Khải

Hồ Ngọc Diễm

Trần Đại Dương