SÁCH XUẤT BẢN

STT Tên sách Nhà xuất bản Năm Tác giả
1 Thiết kế Luận lý Số 2
Hiệu chỉnh
Đại học Quốc gia TPHCM 2020 Lâm Đức Khải
Hồ Ngọc Diễm
Trần Đại Dương
2 Tài liệu hướng dẫn Thực hành Hệ điều hành Đại học Quốc gia TPHCM 2019 Phan Đình Duy
Nguyễn Thanh Thiện
Trần Đại Dương
Trần Hoàng Lộc
3 Lập trình Nhúng trên Thiết bị Di động Đại học Quốc gia TPHCM 2019 Lâm Đức Khải
Nguyễn Thanh Thiện
4 A Novel Approach to Clustering Activities within Sensor Smart Homes: An approach of in-home activity recognition LAP LAMBERT Academic Publishing 2017 Duy Nguyen
Son Nguyen
5 Tài liệu hướng dẫn thực hành Kiến trúc Máy tính nâng cao Đại học Quốc Gia TP.HCM 2016 Lâm Đức Khải
Trần Thị Như Nguyệt
6 Vi điều khiển Đại học Quốc gia TPHCM 2016 Vũ Đức Lung
Lê Quang Minh
Phan Đình Duy
7 Hệ thống nhúng Đại học Quốc gia TPHCM 2016 Vũ Đức Lung
Trần Ngọc Đức
8 Thiết kế Vi mạch Số Đại học Quốc gia TPHCM 2016 Nguyễn Minh Sơn
Nguyễn Trần Sơn
9 Ngôn ngữ lập trình phần cứng Verilog Đại học Quốc Gia TP.HCM 2014 Vũ Đức Lung
Lâm Đức Khải
Phan Đình Duy
10 Tài liệu hướng dẫn thực hành Điện – Điện tử cơ bản Đại học Quốc Gia TP.HCM 2014 Phan Đình Duy
Lê Văn La
Cao Văn Hưng
11 Tài liệu hướng dẫn thực hành Mạch số và Thiết kế Mạch số với Verilog Đại học Quốc Gia TP.HCM 2014 Lâm Đức Khải
Trần Thị Như Nguyệt
12 Kiến trúc Máy tính Đại học Quốc Gia TP.HCM 2011 Vũ Đức Lung