PTN Thiết kế ASIC và Hệ thống nhúng

PHÒNG THÍ NGHIỆM THIẾT KẾ ASIC VÀ HỆ THỐNG NHÚNG

Xuất phát từ nhu cầu nghiên cứu thiết kế các vi mạch lõi cho các thiết bị đầu cuối ứng dụng trong các giải pháp của thành phố thông minh, khoa Kỹ thuật Máy tính đã có định hướng tập trung xây dựng các phòng thí nghiệm nghiên cứu chuyên sâu về Thiết kế ASIC và Hệ thống nhúng tích hợp với các mục tiêu cụ thể như sau: 

 1. Thu hút các giảng viên và nghiên cứu viên nhằm hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu khoa học mạnh trong lĩnh vực Kỹ thuật Máy tính chuyên sâu về Thiết kế ASIC và Hệ thống nhúng tích hợp ứng dụng cho thành phố thông minh. 
 2. Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Kỹ thuật Máy tính  như Thiết kế vi mạch, thiết kế hệ thống nhúng, thiết kế hệ thống và ứng dụng trên nền tảng IoT, thiết kế hệ thống trên chip,…
 3. Triển khai các dự án hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài nước để ứng dụng các công trình nghiên cứu vào thực tế phục vụ thành phố thông minh.
 4. Phục vụ công tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ của lĩnh vực thuộc Kỹ thuật Máy tính chuyên sâu về Thiết kế ASIC và Hệ thống nhúng tích hợp.
 5. Thiết kế ASIC.
 6. Thiết kế hệ thống nhúng tích hợp với các lõi IP/IC được thiết kế theo quy trình ASIC.

 

Đội ngũ nghiên cứu viên

Phòng thí nghiệm được thành lập trên cơ sở đội ngũ nghiên cứu viên giàu kinh nghiệm, đặc biệt có nhiều thành viên là tiến sĩ trẻ, có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc tại nước ngoài.

 1. TS. Nguyễn Minh Sơn, Chuyên gia thiết kế vi mạch VLSI và ASIC
 2. PGS. TS. Vũ Đức Lung, Chuyên gia Thiết kế hệ thống nhúng tích hợp 
 3. TS. Lâm Đức Khải, Chuyên gia Thiết kế vi mạch và ASIC 
 4. TS. Nguyễn Hữu Lượng, Chuyên gia về thiết kế hệ thống 
 5. TS. Trịnh Lê Huy, Chuyên gia về Thiết kế vi mạch và ASIC 
 6. TS. Đoàn Duy, Chuyên gia về Thiết kế hệ thống nhúng tích hợp 
 7. ThS. Lê Hoài Nghĩa, Thiết kế hệ thống nhúng tích hợp 
 8. ThS. Nguyễn Duy Xuân Bách, Thiết kế hệ thống nhúng tích hợp 
 9. ThS. Phan Đình Duy, Thiết kế hệ thống nhúng tích hợp 
 10. ThS. Trần Ngọc Đức, Thiết kế hệ thống nhúng tích hợp 
 11. KS. Ngô Hiếu Trường, Thiết kế vi mạch và ASIC 
 12. KS. Trần Hoàng Lộc, Thiết kế hệ thống nhúng tích hợp
 13. KS. Trần Đại Dương, Thiết kế vi mạch

Nội dung hoạt động

Phòng thí nghiệm được tổ chức và hoạt động hướng đến các nội dung cốt lõi về đào tạo và thiết kế trong lĩnh vực vi mạch tích hợp, hệ thống tích hợp trên chip (SoC) và phát triển các hệ thống nền tảng cho các ứng dụng IoT, ứng dụng thành phố thông minh: 

 • Thiết kế các lõi IP hoặc các Vi mạch (IC) ASIC xử lý truyền/nhận tín hiệu không dây trên hạ tầng internet, Vi mạch xử lý dữ liệu đa phương tiện và Vi mạch mật mã hoá dữ liệu trong an ninh thông tin.

a0

Thiết kế bố trí layout một lõi IP chip vi xử lý

 • Thiết kế các hệ thống nhúng có thể tích hợp xử lý dữ liệu đa phương tiện, thuật toán điều khiển thông minh và giao tiếp không dây đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin. Đánh giá và kiểm tra chức năng của vi mạch thiết kế và hệ thống nhúng tích hợp trên nền tảng internet.
 • Nghiên cứu thiết kế các lõi IP hoặc Vi mạch IC (lõi IP/IC) theo quy trình ASIC:
  1. Nghiên cứu thiết kế các lõi IP/IC xử lý tín hiệu số trong truyền thông không dây trên hạ tầng internet có tích hợp giải thuật mật mã hoá. 
  2. Nghiên cứu thiết kế các lõi IP/IC xử lý dữ liệu đa phương tiện đáp ứng an toàn thông tin.
 • Thiết kế hệ thống nhúng tích hợp với các lõi IP/IC được thiết kế theo quy trình ASIC nhằm ứng dụng cho giải pháp của thành phố thông minh: 
  1. Nghiên cứu, thiết kế các hệ thống nhúng tích hợp xử lý dữ liệu đa phương tiện và kết nối không dây trên hạ tầng internet ứng dụng cho các giải pháp của thành phố thông minh theo công nghệ IoT [Cụ thể: Giải pháp ứng dụng xe tự hành]

a2

Quy trình thiết kế ASIC được áp dụng

Phòng thí nghiệm được đầu tư các trang thí bị hiện đại, phù hợp với các quy trình thiết kế và đo kiểm sản phẩm trong thiết kế ASIC, thiết kế hệ thống truyền thông vô tuyến, và các hệ thống nhúng phục vụ cho phát triên IoT và thành phố thông minh.

 1. Máy chủ A4USA Server - A4USA003 
 2. Máy chủ HPE ProLiant DL180 Gen10 
 3. KIT thực hành: Intel® Arria® 10 SoC, Xilinx Virtex UltraScale+ 56G PAM4 VCU129, Xilinx RFSoC Gen1 Kit for LTE, Kit Xilinx RFSoC Gen 3 Kit for mmWave, GPU JETSON AGX XAVIER, NVIDIA 945- 82771-0000-000 Jetson TX2 Development Kit

 a3

Intel® Arria® 10 SoC

 1. Máy đo tín hiệu Tektronix 5 Series Mixed Signal Oscilloscope (MSO54) 
 2. Tektronix TLP058 Probe for MSO54 
 3. Keysight 16862A 68-Channel Portable Logic Analyzer 
 4. Keysight N5171B EXG X-Series RF Analog Signal Generator, 9 kHz to 6 GHz 

a4

Keysight N5171B EXG X-Series RF Analog Signal Generator

 1. IoT Device Battery Life Optimization Solution Set 
 2. IoT Device Functional Test Solution Set 
 3. Máy phân tích tín hiệu phục vụ kiểm tra chất lượng các chuẩn truyền thông trong IoT của Keysight 
 4. Máy đo dòng siêu nhỏ phục vụ nghiên cứu thiết bị công suất thấp trong IoT của Keysight

 a5

Máy đo dòng siêu nhỏ phục vụ nghiên cứu công suất thấp trong IoT của Keysight