TƯƠNG TÁC NGƯỜI MÁY

Nhóm "Tương tác Người-Máy" trường ĐH CNTT nghiên cứu các công nghệ và kỹ thuật hiện đại dùng trong tương tác, giao tiếp giữa máy tính và con người. Các nghiên cứu chính của nhóm tập trung vào hướng:

     - Nhận dạng giọng nói trong điều khiển tương tác với máy tính, với robot.
     - Nhận dạng hành động để điều khiển tương tác với máy tính, robot.
     - Phân tích các tín hiệu từ sensor như điện não và ứng dụng trong điều khiển bằng suy nghĩ.
     - Xây dựng các ngữ cảnh tương tác người - máy ứng dụng trong điều khiển và smarthome.
     - Xử lý tín hiệu âm thanh và các ứng dụng trong điều khiển các hệ thống như nhạc nước, ma trận nước, màn nước rơi nghệ thuật,…

Thành viên:

     - PGS.TS. Vũ Đức Lung (Trưởng nhóm)

     - TS. Nguyễn Hữu Lượng

     - TS. Phan Quốc Huy

     - ThS. Trần Thị Như Nguyệt

     - ThS. Trần Ngọc Đức

     - ThS. Phan Đình Duy

     - ThS. Cao Văn Hưng

     - Sinh viên:

          + Đào Anh Nguyên

          + Nguyễn Thái Ân

Các công trình tiêu biểu đã thực hiện:

     - Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển robot di chuyển theo vật mục tiêu ứng dụng board DE2, cấp ĐHQG TP.HCM

     - Nghiên cứu các phương pháp thiết kế và điều khiển nhạc nước từ đó xây dựng mô hình thử nghiệm, cấp ĐHQG TP.HCM

     - Thiết kế và thực hiện bộ giải thuật xác định đường đi ngắn nhất tránh các vật cản cho thiết bị không người lái, cấp ĐHQG TP.HCM

     - Nghiên cứu nhận dạng giọng nói tiếng Việt và ứng dụng vào điều khiển robot Lego Mindstorm NTX, cấp ĐHQG TP.HCM.

     - Điều khiển robot bằng tiếng nói sử dụng FPGA, cấp trường

     - Xây dựng phần mềm điều khiển màn nước bằng máy tính, cấp trường

     - Thiết bị thông báo trạm dừng trên xe buýt, cấp trường 

Các công trình thực tế tham gia:

     - Công trình nhạc nước tại hồ hiện hữu tòa nhà C trường ĐH CNTT

     - Công trình hồ phun nước tự động tại khách sạn 5 sao Tân Sơn Nhất

     - Công trình nhạc nước tại Sai Gon Airport Plaza

     - Công trình ma trận nhạc nước tại Café Cat-tiger, Nha Trang

     - Công trình nhạc nước tại Café Mimosa, An Giang

     - Công trình nhạc nước tại Nhà hàng Omely, Thủ Đức

Danh sách các bài báo tiêu biểu:

                        
 1. Nguyet  Tran,  Cao-Tri  Nguyen, Duc-Lung Vu  and  Tran  Van  Hoai,  “Embedded-oriented  techniques for  2D  shortest  trajectory  planning  to  avoid  restricted  airspaces.  In ISCIT−International Symposium on Communications and Information Technologies, Korea, 2014. (Ranked B by CORE − Computing Research and Education Association of Australasia, http://core.edu.au/ - Indexed by IEEE Xplore)
 2. Phan Dinh Duy, Vu Duc Lung, Nguyen Quang Duy Trang, Nguyen Cong Toan. Speech Recognition on Robot Controller Implemented on FPGA. Journal of Automation and Control Engineering, Vol. 1, No. 3, 2013, pp 94-98.
 3. Vu Duc Lung, Phan Dinh Duy, Nguyen Vo an Phu, Nguyen Hoang Long, Truong Nguyen Vu. Speech recognition in Human-Computer interactive control. Journal of Automation and Control Engineering, Vol. 1, No. 3, 2013, pp 42-46.
 4. Quoc-Huy Phan, Su-Lim Tan, Ian McLoughlin,  Duc-Lung Vu. A Unified Framework for GPS Code and Carrier-Phase Multipath Mitigation using Support Vector Regression. Advances in Artificial Neural Systems journal. Vol. 2013. doi: 10.1155/2013/240564.
 5. Vu Duc Lung, Vu N. Truong, Vietnamese Speech Recognition Using Dynamic Time Warping and Coefficient of Correlation, International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS 2013), 25-28 Nov. 2013, Nha Trang city, Vietnam.
 6. Nguyet Tran, Duy-Tung Nguyen, Duc-Lung Vu, Nguyen-Vu Truong, Global Path Planning for Autonomous Robot using Modified Visibility graph. International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS 2013), 25-28 Nov. 2013, Nha Trang city, Vietnam.
 7. Huy Phan, Quan Do, The-Luan Do, and Lung Vu, Metric Learning for Automatic Sleep Stage Classification, 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC’13), Osaka, Japan, 4-7 July 2013, pp. 5025-5028, ISNN: 1557-170X.
 8. Lê Văn La, Phan Đình Duy, Võ Thành Xuyên, “A Compact autonomous display in space using water drops”, Hội thảo toàn quốc về công nghệ thông tin năm 2013, NXB Đại học Cần Thơ 2013.
 9. Lung Vu Duc, Hung Cao Van, Loc Nguyen Phuoc,  Quoc Nguyen Viet. “Analysis of Vietnamese Tones to optimize database in speech synthesis using unit selection method”,  IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, 12-15/12, 2012 - Ho Chi Minh City- Vietnam.
 10. Nguyen-Vu Truong, Duc-Lung Vu. Remote Monitoring and Control of Industrial Process Via Wireless Network and Android Platform . Proceedings of the International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS 2012), November 26-29, 2012, Ho Chi Minh city, Vietnam.
 11. Lam Duc Khai, Huynh Huu Thuan, Vu Duc Lung. An Autonomous Navigation System Based on Hierarchical Implicit Shape Modeling (HISM) – Hardware Algorithm Compatible with FPGA. Proceedings of the 3rd IEICE International Conference on Integrated Circuits and Devices in Vietnam (ICDV 2012), 08-2012.
 12. Duc-Lung Vu, Nguyen-Vu Truong. Hardware-in-the-Loop approach to the development and validation of precision induction motor servo drive using xPC Target. In proceedings of the 9th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2012), Thailan, 30 May – 01 June, 2012. (IEEE conference).
 13. Vu Lung, Nguyen-Vu Truong. Bayesian Spam Filtering for Vietnameses Emails. In proceedings of the International Conference on Computer & Information Sciences (ICCIS2012), 12-14 June 2012, Kuala Lumpur, Malaysia. (IEEE conference).
 14. Vu Duc Lung. Automatic Musical Fountain with Audio Frequency Analysis using FFT Algorithm. In proceedings of the 3rd International Conference on Mechanical and Electrical Technology (ICMET 2011), August 26 - 27, 2011, Dalian, China.
 15. Vu Duc Lung. Auto Tracking Robot using Control System on FPGA. In proceedings of the 3rd International Conference on Mechanical and Electrical Technology (ICMET 2011), August 26 - 27, 2011, Dalian, China.