Hệ thống nhúng và IoT

Định hướng phát triển

Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã bắt đầu trong những năm qua tạo động lực và nhu cầu phát triển kỹ thuật thiết kế hệ thống nhúng và xây dựng các ứng dụng mới trong hoạt động sản xuất và đời sống. Bên cạnh đó là sự phát triển mạnh mẽ của các kỹ thuật mạch tích hợp, hệ thống tích hợp trên chip (SoC) và Công nghệ IoT. Sự phát triển trên gia nâng cao tầm quan trọng và tăng nhu cầu phát triển của kỹ thuật thiết kế Hệ thống nhúng và đặc biệt là Hệ thống nhúng hướng IoT.

Nhóm nghiên cứu đặc mục tiêu phát triển cụ thể trong giai đoạn 5 năm tới:

  1. Xây dựng đội ngũ nghiên cứu viên có kiến thức nền tảng về thiết kế hệ thống nhúng như kỹ thuật thiết kế mạch nhúng, thiết kế dựa vào SoC, kỹ thuật lập trình nhúng và các kỹ thuyệt giao tiếp, thu thập và truyền tải thông tin.
  2. Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới như giao tiếp không dây (4G, 5G, Bluetooth, WiFi, LoRaWan…), các mô hình xử lý AI, kỹ thuật xử lý đám mây…
  3. Hình thành các nhóm nghiên cứu chuyên sâu về Cloud&Edge computing, Wireless communication, AI application
  4. Xây dựng được các đề tài nghiên cứu, triển khai ứng dụng của hệ thống dung, AI và IoT vào các lĩnh vực khác nhau như y tế, nông nghiệp, giao thông, nhà thông minh.

Thành viên nhóm nghiên cứu

STT

Tên thành viên

Hướng nghiên cứu

1

TS. Đoàn Duy

Multiprocessor/Multicore System, SoC, IoT

2

TS. Phạm Quốc Hùng

Embedded System Design, Electronic Design

3

ThS. Lê Hoài Nghĩa

Embedded System Design, Wireless Communication

4

ThS. Phan Đình Duy

Embedded System Design, IoT Application, AI

5

ThS. Nguyễn Thanh Thiện

Image Processing, Machine Learning

6

SV. Nguyễn Phạm Thế Anh

PID model, Motor Control, Automation Design

7

SV. Bùi Huy Hoàng

Motor Control, Automation Design

8

SV. Trương Tài Thuận

Robot Design, Sensor Application 

9

SV. Nguyễn Thành Nhân

Embedded Programming, Embedded System Design

Các đề tài nghiên cứu

  1. Đề tài: “Thiết kế và chế tạo thử nghiệm Vi điều khiển 32-bit tích hợp mã hóa bảo mật bằng phần cứng cho các ứng dụng IoT”, CN: TS. Đoàn Duy; Kinh phí (dự kiến): 15.2 tỷ đồng
  2. Đề tài cơ sở (D1): “Nghiên cứu giải pháp nhận dạng tự động cho ứng dụng nhà thông minh”, CN. TS. Đoàn Duy, Kinh phí: 35 triệu đồng
  3. Đề tài: “Nghiên cứu thiết kế và triển khai hệ thống hỗ trợ canh tác nông nghiệp chính xác”. Đề tài nghiên cứu hợp tác cùng Viện Cây ăn quả Miền Nam

Công bố khoa học

Tạp chí khoa học:

1. Duy Doan, Kiyofumi Tanaka, “Enhanced virtual release advancing algorithm for real-time task scheduling,” Journal of Information and Telecommunication(JIT), Vol. 2, Iss. 3, pp. 1-19, 2016

Hội nghị khoa học:

1. Duy D, Dat N. H., Tram H. T. M., Son N. H., Son N. M., “An Approach of Advanced PNCC for Residence Identification Application,” Proc. of 5th International Conference on Information and Communication Technology for Intelligent Systems (ICTIS 2021)Ahmedabad, India, Jan. 2021.

2. Quoc Thi Tran, Dai Duong Tran, Duy Doan, Minh Son Nguyen, “An Approach of BLE Mesh Network For Smart Home Application,” 14th International Conference on Advanced Computing and Applications(ACOMP 2020), 2020, Binh Dinh, Vietnam

3. Duy Doan, Kiyofumi Tanaka, “Adaptive Local Assignment Algorithm for Scheduling Soft-Aperiodic Tasks on Multiprocessors,” 2019 IEEE 25th International Conference on Embedded and Real-Time Computing Systems and Applications(RTCSA2019), 2019, Hangzhou, China

4. Duy Doan, Kiyofumi Tanaka, “A Novel Task-to-Processor Assignment Approach for Optimal Multiprocessor Real-Time Scheduling,” 2018 IEEE 12th International Symposium on Embedded Multicore/Many-core Systems-on-Chip (MCSoC)(MCSOC-2018), 2018, Hanoi, Vietnam

5. Duy Doan, Kiyofumi Tanaka, “Hardware implementation of enhanced virtual release advancing for real-time task scheduling,” 2017 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT)(ICIT2017), 2017, Toronto, Canada

6. Doan Duy, “An effective approach for improving responsiveness of Total Bandwidth Server,” 2017 8th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems(IC-ICTES), 2017, Chonburi, Thailand

Các hoạt động khác

iot0

iot1