Hướng nghiên cứu

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

Trong chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn của Khoa Kỹ thuật Máy tính (KTMT), Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong những nội dung quan trọng và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Ban chủ nhiệm khoa và các giảng viên. Mục tiêu phát triển NCKH của Khoa là:

1. Phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm trọng điểm về Kỹ thuật máy tính, Hệ thống nhúng và Thiết kế vi mạch trong xu hướng phát triển của CMCN 4.0 và IoT.

2. Nâng cao năng lực đội ngũ chuyên môn và thu hút nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhận lực được đào tạo quốc tế.

Dựa vào những mục tiêu trên, Khoa đã hình thành được các Nhóm nghiên cứu mạnh, đồng thời cũng định hướng phát triển cho các nhóm nghiên cứu mới.

CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH

HỆ THỐNG NHÚNG VÀ ROBOT

r0

Nhóm nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật thiết kế hệ thống nhúng tiên tiến để xây dựng các hệ thống nền tảng cho phát triển máy tính và công nghiệp tự động. Các nội dung hoạt động chính:

- Kỹ thuật lập trình nhúng tiên tiến

- Kỹ thuật thiết kế hệ thống Cyber-Physical-System (CPS)

- Kỹ thuật thiết kế Robot công nghiệp và ứng dụng

Các hoạt động chính:

- Tham gia các dự án xây dựng hệ thống nhúng và ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau như xe tự hành, công nghiệp, y tế, nông nghiệp…

- Phát triển hệ thống tự động, robot công nghiệp và ứng dụng

- Phối hợp tổ chức các hoạt động học thuật, các cuộc thi thiết kế.

THIẾT KẾ VI MẠCH ASIC VÀ ỨNG DỤNG

r1

Hoạt động nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật thiết kế vi mạch tiên tiến, thiết kế các giải pháp vi mạch phần cứng phục vụ các ứng dụng hiện đại:

- Thiết kế kiến trúc vi xử lý, vi điều khiển: ASIC, SoC, NoC, RISC-V

- Phát triển các giải pháp dựa trên công nghệ FPGA

- Kỹ thuật giao tiếp không dây, vô tuyến cao tần, RFIC, Antenna

- Xây dựng các hệ thống hạ tầng thu thập dữ liệu vô tuyến tầm gần và tầm xa.

Nhóm sớm đưa vào vận hành Phòng thí nghiệm về thiết kế ASIC với trang thiết bị hiện đại phục vụ thiết kế, công cụ thiết kế và thiết bị đo kiểm chuẩn quốc tế.

XỬ LÝ TÍN HIỆU VÀ ỨNG DỤNG

r2

Nhóm nghiên cứu tập trung khai thác các kỹ thuật mới về xử lý tín hiệu gồm tín hiệu số (Digital Signal Processing) và tín hiệu tương tự (Analog Signal Processing). Các kết quả nghiên cứu được ứng dụng mạnh mẽ trong các đề tài về xây dựng ứng dụng xử lý tín hiệu, nền tảng của hệ thống AI và tương tác người-máy.

Các hướng nghiên cứu chính:

- Xử lý ảnh, video và các kỹ thuật chuẩn hóa dữ liệu

- Xử lý nhiễu và xây dựng hệ thống chuyển đổi dữ liệu

- Xây dựng các hệ thống truyền tải và trao đổi dữ liệu

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

r3

Nhóm nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật mới nhằm thiết kế các hệ thống ứng dụng tương tác giữa người và hệ thống máy tính. Các giải pháp được ứng dụng mạnh mẽ trong các hệ thống tư vấn tự động (Auto-Teller System), hệ thống khuyến nghị tự động (Auto-Suggestion System).

Các hướng nghiên cứu chính:

- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing)

- Xử lý giọng nói (Speech Identification), xử lý cử chỉ (Gesture Detection)

- Giao diện giao tiếp người máy mới (Advanced Human-Computer Interface)

NHÓM NGHIÊN CỨU MỚI

KỸ THUẬT IOT VÀ ỨNG DỤNG

r4

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của Cách mạng Công nghiệp 4.0 và kỹ thuật IoT, Nhóm được hình thành và phát triển để nghiên cứu, phát triển các hệ thống ứng dụng IoT tiên tiến phục vụ cho đa dạng các lĩnh vực khác nhau như Y tế (E-Hospital), Giao thông (Smart Traffic System), Nông nghiệp (Precisive Agriculture), Nhà thông minh (Smart Home) và các hệ thống quản lý thông minh (Smart Management).

Các kỹ thuật nhóm nghiên cứu trọng tâm:

- Công nghệ giao tiếp không dây: Bluetooth, WiFi, LoRaWan, Zigbee, Near-Band Commnuncation

- Cloud Computing và Edge Computing

- Kỹ thuật thu thập dữ liệu diện rộng (Massive Data Collection)

HỆ THỐNG ĐA VI XỬ LÝ VÀ ỨNG DỤNG

r5

Ngày nay, các hệ thống đa vi xử lý và các chíp xử lý đa nhân đã và đang trở nên quan trọng trong các hệ thống ứng dụng. Các hệ thống đa đơn vị xử lý (Multiprocessor/Multicore Systems) nói chung đã tạo ra cuộc cách mạng trong phát triển thiết bị và ứng dụng; các hệ thống trở nên phức tạp hơn, khả năng tính toán mạnh mẽ hơn. Do đó, nhóm nghiên cứu tập trung vào các hướng nghiên cứu sau:

- Thiết kế kiến trúc đa đơn vị xử lý trên nền tảng kiến trúc mới: ARM, RISC-V

- Phát triển hệ điều hành cho hệ thống đa đơn vị xử lý

- Hệ thống xử lý song song và hệ thống phân tán