Đề tài khoa học

STT Tên đề tài Mã số đề tài/Cấp Chủ nhiệm đề tài Thành viên là GV khoa KTMT tham gia đề tài Thành viên là SV khoa KTMT tham gia đề tài Năm bắt đầu Năm kết thúc
1 Nghiên cứu thiết kế hệ thống tạo block hiệu suất cao
cho mạng Blockchain
DSC2021-26-01/Cấp ĐHQG Lâm Đức Khải Hồ Ngọc Diễm
Trần Đại Dương
Ngô Hiếu Trường
Trần Văn Quang
Đoàn Văn Hiếu 2021 2023
2 Nghiên cứu và hiện thực phần cứng hệ thống
tạo block cho mạng Bitcoin Blockchain
D1-2020-07/Cấp cơ sở Lâm Đức Khải Trần Văn Quang
Trần Đại Dương
Lê Vũ Trùng Dương 2020 2021
3 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh và công nghệ ai vào y tế D1-2020-15/Cấp cơ sở Ngô Hiếu Trường Nguyễn Thanh Thiện
Trần Hoàng Lộc
Đoàn Duy
  2020 2021
4 ÂY DỰNG HỆ ĐO XUNG NGẮN TỐC ĐỘ CAO - ỨNG DỤNG KHẢO SÁT MẬT ĐỘ BẪY HẠT TẢI TẠI LỚP TIẾP GIÁP ĐIỆN MÔI – BÁN DẪN CỦA LINH KIỆN MOSFET KÊNH N D2-2020-01/cấp cơ sở Trần Quang Nguyên   Lê Trường Thịnh Dương Minh Tâm 2020 2021
5 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm phần cứng cho IP camera ứng dụng cho mạng giám sát HĐ 40/2020/SKHCN Nguyễn Minh Sơn TS. Đoàn Duy
ThS. Trương Văn Cương
ThS. Phạm Thanh Hùng
TS. Lâm Đức Khải
ThS. Phạm Minh Quân
KS. Ngô Hiếu Trường
KS. Trần Đại Dương
ThS. Nguyễn Thanh Thiện
ThS. Chung Quang Khánh
KS. Nguyễn Mạnh Thảo
ThS. Huỳnh Ngô Văn
ThS. Trần Quang Nguyên
ThS. Lầu Phi Tường
  2020 2023
6 NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CÁC CƠ CẤU PHẦN CỨNG VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN XE ĐIỆN TỰ HÀNH D3-2020-01/Cấp cơ sở Trần Hoàng Lộc Trần Đại Dương
Ngô Hiếu Trường
  2020 2021
7 NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN XE ĐIỆN TỰ HÀNH D3-2020-02/Cấp cơ sở Phạm Minh Quân Trần Quang Nguyên
Nguyễn Mạnh Thảo
  2020 2021
8 Nghiên cứu giải pháp nhận dạng tự động cho ứng dụng nhà thông minh D1-2020-09/Cấp cơ sở Đoàn Duy Phan Đình Duy
Nguyễn Thanh Thiện
Trần Hoàng Lộc
  2020 2021
9 NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ LÕI IP MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP TRÊN SỐ DẤU CHẤM ĐỘNG 32 BIT D2-2019-20/Cấp cơ sở Trương Văn Cương Ngô Hiếu Trường Huỳnh Vĩnh Phú 2020 2021
10 HỆ THỐNG HỖ TRỢ TƯỚI CỎ TỰ ĐỘNG D3-2020-04/Cấp cơ sở Đào Lộc Bình Phan Đình Duy
Đoàn Duy
Nguyễn Mạnh Thảo
Lê Trọng Thức 2020 2021
11 Nghiên cứu phát triển phần cứng bộ giải mã tín
hiệu Uplink cho hệ thống Massive MIMO
D1-2019-02/Cấp cơ sở Lâm Đức Khải Trần Văn Quang
Trần Đại Dương
Chống Nhật Cường 2019 2020
12 Nghiên cứu và thiết kế bộ vòng khóa pha ứng dụng cho vi mạch tích hợp D1-2019-05/Cấp cơ sở Ngô Hiếu Trường Hà Lê Hoài Trung
Nguyễn Thanh Thiện
Phạm Quốc Cường
Trần Quốc Sơn 2019 2020
13 Thiết kế Kit thực hành cho môn học Các thiết bị và mạch điện tử D3-2019-02 Nguyễn Mạnh Thảo Trần Quang Nguyên
Phạm Minh Quân
Ngô Hiếu Trường
  2019 2021
14 Nhận diện và theo dõi mặt người theo thời gian thực với hệ thống trên Chip D1-2019-18 Trần Đại Dương Ngô Hiếu Trường
Nguyễn Minh Sơn
Nguyễn Mạnh Thảo
  2019 2020
15 Sự ảnh hưởng về độ dày đối với độ nhạy khí NH3 trên màng vật liệu rGO (reduced graphene oxide) D1-2019-11/cấp cơ sở Trần Quang Nguyên     2019 2020
16 Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng website khiêu dâm dựa trên nội dung văn bản, hình ảnh và video B2019-26-02/Cấp ĐHQG Vũ Đức Lung PHan ĐÌnh Duy
Trân Hoàng Lộc
Nguyễn Thanh Thiện
Nguyễn Quang Huy
Nguyễn Khắc Ngọc Khôi
2019 2021
17 NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG LINUX DÀNH CHO IP CAMERA D2-2017-02/Cấp cơ sở Trương Văn Cương Ngô Hiếu Trường
Nguyễn Thanh Thiện
Hồ Ngọc Diễm
Chung Vĩnh Kiện
Trần Minh Tân
2019 2020
18 Nghiên cứu và hiện thực giao thức lớp MAC
truyền nhận tín hiệu không dây tốc độ cao ứng
dụng trong lĩnh vực điều khiển Robot Công nghiệp
C2018-26-04/ Cấp ĐHQG Lâm Đức Khải Hồ Ngọc Diễm
Hà Lê Hoài Trung
Trần Đại Dương
Ngô Hiếu Trường
Trần Văn Quang
Phạm Hoài Luân
Bùi Trung Thiên
2018 2020
19 Tái cấu hình trong mạng Internet của vạn vật B2018-26-01/Cấp ĐHQG Lê Trung Quân Lâm Đức Khải
Trịnh Lê Huy
Phạm Chí Bảo 2018 2021
20 Khảo sát việc truyền nhận thông tin của mạng cảm biến không dây sử dụng công nghệ truyền thông LoRa trong các tòa nhà cao tầng C2018-26-02/Cấp ĐHQG Trịnh Lê Huy Phan Đình Duy
Trần Ngọc Đức
Trương Văn Cương
Trần Hoàng Lộc
Bùi Văn Xứng 2018 2020
21 Hệ thống cảnh báo nguy hiểm tại các đoạn giao nhau với đường sắt sử dụng công nghệ giao tiếp LoRa GUST.STS.T2017-TT01/Cấp Bộ Trịnh Lê Huy Phan Đình Duy Bùi Anh Khoa 2018 Chưa nghiệm thu
22 Tối ưu hiện thực giải thuật giải mã MLD cho hệ
thống MIMO WLAN
D1-2017-01/Cấp cơ sở Lâm Đức Khải Trương Văn Cương
Trần Văn Quang
Vũ Văn Mạnh
Nguyễn Ngọc Tiến
2017 2018
23 Hệ thống quản lý bãi giữ xe máy sử dụng thẻ RFID D1-2017-04/Cấp cơ sở Phan Đình Duy Trương Văn Cương Tạ Thoại Ân
Nguyễn Hoàng Phương Nguyên
2017 2018
24 Điều khiển các thiết bị trong gia đình bằng ứng dụng trên android qua SMS D2015-06/Cấp cơ sở Phan Đình Duy Hồ Thị Kim Hoàng
Trần Ngọc Đức
Trần Văn Quang
Bùi Văn Xứng 2015 2016
25 Nghiên cứu xây dựng màn hình nước nghệ thuật B2015-26-02/Cấp ĐHQG Vũ Đức Lung Phan Đình Duy
Trần Ngọc Đức
Trần Văn Quang
Cao Huỳnh Tân
Đoàn Văn Vũ
2015 2018
26 Nghiên cứu xây dựng ma trận phun nước nghệ thuật 273/2014/HĐ-SKHCN/Cấp sở KHCN Vũ Đức Lung Phan Đình Duy
Trần Ngọc Đức
Trần Văn Quang
Tôn Bảo Khuyên
Trần Quang Chương
2014 2016
27 Điều khiển robot bằng tiếng nói sử dụng FPGA C2012-06/Cấp cơ sở Phan Đình Duy Lê Văn La Nguyễn Công Toàn
Nguyễn Quang Duy Trang
2012 2014