Đề tài khoa học

Biểu KQ1-Đềtài

TT

Tên đề tài, dự án

Mã số

Chủ nhiệm

Tổng số

(triệu đồng)

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Ghi chú

 

Nhiệm vụ KH&CN loại 1 (gồm các đề tài độc lập, KC, KX, Nghị định thư cấp Nhà nước, A-ĐHQG)

 

 

Nhiệm vụ KH&CN loại 2 (đề tài nghiên cứu cơ bản, cấp tỉnh-thành, hợp tác quốc tế, hợp tác doanh nghiệp, Nafosted, đề án/dự án KH&CN, B-ĐHQG, và/hoặc có tổng kinh phí từ 200 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng

Nghiên cứu xây dựng màn hình nước nghệ thuật

B2015-26-02- Cấp ĐHQG-TPHCM

Vũ Đức Lung

500

2015

2018

 

Nghiên cứu xây dựng ma trận phun nước nghệ thuật

273/2014/HĐ-SKHCN -Cấp

Tỉnh (thành phố)

Vũ Đức Lung

70

2014

2016

 

Nghiên cứu xây dựng công cụ web browser phát hiện và ngăn chặn các website có nội dung không mong muốn

B2011-26-03 -Cấp ĐHQG-TPHCM

Vũ Đức Lung

65

2011

2012

 

Nghiên cứu các phương pháp thiết kế và điều khiển nhạc nước từ đó xây dựng mô hình thử nghiệm

B2010-26-05-Cấp ĐHQG-TPHCM

Vũ Đức Lung

90

2010

2011

 

Nghiên cứu các phương pháp thiết kế và điều khiển nhạc nước từ đó xây dựng mô hình thử nghiệm

B2010-26-05 -Cấp ĐHQG-TPHCM

Vũ Đức Lung

90

2010

2011

 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển robot di chuyển tự động theo mục tiêu ứng dụng board DE2

B2009/26/03-Cấp ĐHQG-TPHCM

Vũ Đức Lung

60

2009

2010

 

Nghiên cứu các phương pháp đánh giá độ tin cậy một mạng máy tính và xây dựng phần mềm trợ giúp

đánh giá

B2007-82-06 -Cấp ĐHQG-TPHCM

Vũ Đức Lung

30

2007

2009

 

Nghiên cứu phát triển tường lửa ứng dụng web đảm bảo an toàn thông tin cho các Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Dương

Cấp tỉnh (thành phố)

Phạm Văn Hậu

600

2014

2015

 

Kỹ thuật học sâu và ứng dụng trong lĩnh vực nhận dạng và truy vấn nhân vật trên dữ liệu video

B2017-26-01-Cấp

ĐHQG-TPHCM

Ngô Đức Thành

910

2017

2019

 

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị giám sát an ninh cho ngôi nhà Việt Nam với tiêu thụ năng lượng thấp

01/2015/HD- SKHCN-Cấp Tỉnh (Thành phố)

730

2016

2017

 

Nhiệm vụ KH&CN loại 3 (đề tài cấp ĐHQG loại C)

Nghiên cứu nhận dạng giọng nói tiếng Việt và ứng dụng vào điều khiển robot Lego Mindstorm NTX

C2013-26-02- Cấp ĐHQG- TPHCM

Vũ Đức Lung

150

2013

2014

 

Hệ thống điều khiển nhạc nước dựa vào phân tích tần số sử dụng thuật toán FFT

Cấp ĐHQG- TPHCM

Vũ Đức Lung

60

2010

2011

 

Nghiên cứu các kĩ thuật nâng cao độ chính xác phân lớp đối tượng trên ảnh

C2015-26-01-Cấp

ĐHQG-TPHCM

Ngô Đức Thành

80

2015

2017

 

Gom cụm dữ liệu web video dựa trên cách tiếp cận kết hợp đặc trưng hình ảnh và đặc trưng văn bản

C2015-26-02-Cấp

ĐHQG-TPHCM

Ngô Đức Thành

80

2015

2016

 

Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng vi mạch điều khiển đèn LED từ nguồn AC trực tiếp

C2016-26-02 - Cấp ĐHQG-TPHCM

Nguyễn Minh Sơn

100

2016

2018

 

Research & Development of Applications and Protocols in Wireless Embedded Internet

01/2014-06/2015-Cấp ĐHQG-TPHCM

Nguyễn Minh Sơn

180

2015

2016

 

Towards the Development of Applications, Protocols, and Low-cost Devices in Wireless Embedded Internet

01/2013-12/2013-Cấp

ĐHQG-TPHCM

Nguyễn Minh Sơn

120

2013

2016

 

VNUHCM-JAIST Initial Joint Research Activities

06/2012-12/2012-Cấp ĐHQG-TPHCM

Nguyễn Minh Sơn

100

2012

2016

 

ManetPRO: on Researching and Developing the Wireless Ad-hoc Router using Mobile Ad-hoc Network Technologies

04/2012-04/2014-Cấp ĐHQG-TPHCM

Nguyễn Minh Sơn

120

2012

2016

 

Nhiệm vụ KH&CN loại 4 (đề tài cấp cơ sở)

Ứng dụng Deep learning cho nhận diện khuôn mặt người trong video

1922016HDSKHCn-

Cấp Cơ sở

Ngô Đức Thành

80

2015

2017

 

Nghiên cứu một số kỹ thuật Deep learning cho các bài toán nhận dạng ảnh

D2015-10-Cấp Cơ sở

Ngô Đức Thành

52

2015

2016

 

Nhận dạng hành động trên video 3D

D2015-04-Cấp Cơ sở

Ngô Đức Thành

57

2015

2016

 

Tái nhận dạng nhân vật dùng đặc trưng ngữ nghĩa

D2015-08-Cấp Cơ sở

Ngô Đức Thành

52

2015

2017

 

Thiết kế thực hiện bộ ADC 6 bits tốc độ cao với số đôi phân

D-2015-Cấp Cơ sở

Nguyễn Minh Sơn

57

2015

2016

 

Định hướng di chuyển cho vật thể sử dụng kĩ thuật xử lí ảnh trên FPGA

C2011-02-Cấp Cơ sở

Lâm Đức Khải

20

2011

2012