Đề tài khoa học

STT

Tên đề tài

Mã số đề tài/Cấp

Chủ nhiệm đề tài

Thành viên là GV khoa KTMT tham gia đề tài

Thành viên là SV khoa KTMT tham gia đề tài

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

1

Điều khiển robot bằng tiếng nói sử dụng FPGA

C2012-06/Cấp cơ sở

Phan Đình Duy

Lê Văn La

Nguyễn Công Toàn
 Nguyễn Quang Duy Trang

2012

2014

2

Nghiên cứu xây dựng ma trận phun nước nghệ thuật

273/2014/HĐ-SKHCN/Cấp sở KHCN

Vũ Đức Lung

Phan Đình Duy
 Trần Ngọc Đức
 Trần Văn Quang

Tôn Bảo Khuyên
 Trần Quang Chương

2014

2016

3

Điều khiển các thiết bị trong gia đình bằng ứng dụng trên android qua SMS

D2015-06/Cấp cơ sở

Phan Đình Duy

Hồ Thị Kim Hoàng
 Trần Ngọc Đức
 Trần Văn Quang

Bùi Văn Xứng

2015

2016

4

Nghiên cứu xây dựng màn hình nước nghệ thuật

B2015-26-02/Cấp ĐHQG

Vũ Đức Lung

Phan Đình Duy
 Trần Ngọc Đức
 Trần Văn Quang

Cao Huỳnh Tân
 Đoàn Văn Vũ

2015

2018

5

Tối ưu hiện thực giải thuật giải mã MLD cho hệ
 thống MIMO WLAN

D1-2017-01/Cấp cơ sở

Lâm Đức Khải

Trương Văn Cương
 Trần Văn Quang

Vũ Văn Mạnh
 Nguyễn Ngọc Tiến

2017

2018

6

Hệ thống quản lý bãi giữ xe máy sử dụng thẻ RFID

D1-2017-04/Cấp cơ sở

Phan Đình Duy

Trương Văn Cương

Tạ Thoại Ân
 Nguyễn Hoàng Phương Nguyên

2017

2018

7

Nghiên cứu và hiện thực giao thức lớp MAC
 truyền nhận tín hiệu không dây tốc độ cao ứng
 dụng trong lĩnh vực điều khiển Robot Công nghiệp

C2018-26-04/ Cấp ĐHQG

Lâm Đức Khải

Hồ Ngọc Diễm
 Hà Lê Hoài Trung
 Trần Đại Dương
 Ngô Hiếu Trường
 Trần Văn Quang

Phạm Hoài Luân
 Bùi Trung Thiên

2018

2020

8

Tái cấu hình trong mạng Internet của vạn vật

B2018-26-01/Cấp ĐHQG

Lê Trung Quân

Lâm Đức Khải
 Trịnh Lê Huy

Phạm Chí Bảo

2018

2021

9

Khảo sát việc truyền nhận thông tin của mạng cảm biến không dây sử dụng công nghệ truyền thông LoRa trong các tòa nhà cao tầng

C2018-26-02/Cấp ĐHQG

Trịnh Lê Huy

Phan Đình Duy
 Trần Ngọc Đức
 Trương Văn Cương
 Trần Hoàng Lộc

Bùi Văn Xứng

2018

2020

10

Hệ thống cảnh báo nguy hiểm tại các đoạn giao nhau với đường sắt sử dụng công nghệ giao tiếp LoRa

GUST.STS.T2017-TT01/Cấp Bộ

Trịnh Lê Huy

Phan Đình Duy

Bùi Anh Khoa

2018

Chưa nghiệm thu

11

Nghiên cứu phát triển phần cứng bộ giải mã tín
 hiệu Uplink cho hệ thống Massive MIMO

D1-2019-02/Cấp cơ sở

Lâm Đức Khải

Trần Văn Quang
 Trần Đại Dương

Chống Nhật Cường

2019

2020

12

Nghiên cứu và thiết kế bộ vòng khóa pha ứng dụng cho vi mạch tích hợp

D1-2019-05/Cấp cơ sở

Ngô Hiếu Trường

Hà Lê Hoài Trung
 Nguyễn Thanh Thiện
 Phạm Quốc Cường

Trần Quốc Sơn

2019

2020

13

Thiết kế Kit thực hành cho môn học Các thiết bị và mạch điện tử

D3-2019-02

Nguyễn Mạnh Thảo

Trần Quang Nguyên
 Phạm Minh Quân
 Ngô Hiếu Trường

2019

2021

14

Nhận diện và theo dõi mặt người theo thời gian thực với hệ thống trên Chip

D1-2019-18

Trần Đại Dương

Ngô Hiếu Trường
 Nguyễn Minh Sơn
 Nguyễn Mạnh Thảo

2019

2020

15

Sự ảnh hưởng về độ dày đối với độ nhạy khí NH3 trên màng vật liệu rGO (reduced graphene oxide)

D1-2019-11/cấp cơ sở

Trần Quang Nguyên

2019

2020

16

Nghiên cứu các phương pháp nhận dạng website khiêu dâm dựa trên nội dung văn bản, hình ảnh và video

B2019-26-02/Cấp ĐHQG

Vũ Đức Lung

PHan ĐÌnh Duy
 Trân Hoàng Lộc
 Nguyễn Thanh Thiện

Nguyễn Quang Huy
 Nguyễn Khắc Ngọc Khôi

2019

2021

17

NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG LINUX DÀNH CHO IP CAMERA

D2-2017-02/Cấp cơ sở

Trương Văn Cương

Ngô Hiếu Trường
 Nguyễn Thanh Thiện
 Hồ Ngọc Diễm

Chung Vĩnh Kiện
 Trần Minh Tân

2019

2020

18

Nghiên cứu và hiện thực phần cứng hệ thống
 tạo block cho mạng Bitcoin Blockchain

D1-2020-07/Cấp cơ sở

Lâm Đức Khải

Trần Văn Quang
 Trần Đại Dương

Lê Vũ Trùng Dương

2020

2021

19

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh và công nghệ ai vào y tế

D1-2020-15/Cấp cơ sở

Ngô Hiếu Trường

Nguyễn Thanh Thiện
 Trần Hoàng Lộc
 Đoàn Duy

2020

2021

20

ÂY DỰNG HỆ ĐO XUNG NGẮN TỐC ĐỘ CAO - ỨNG DỤNG KHẢO SÁT MẬT ĐỘ BẪY HẠT TẢI TẠI LỚP TIẾP GIÁP ĐIỆN MÔI – BÁN DẪN CỦA LINH KIỆN MOSFET KÊNH N

D2-2020-01/cấp cơ sở

Trần Quang Nguyên

Lê Trường Thịnh Dương Minh Tâm

2020

2021

21

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm phần cứng cho IP camera ứng dụng cho mạng giám sát

HĐ 40/2020/SKHCN

Nguyễn Minh Sơn

TS. Đoàn Duy
 ThS. Trương Văn Cương
 ThS. Phạm Thanh Hùng
 TS. Lâm Đức Khải
 ThS. Phạm Minh Quân
 KS. Ngô Hiếu Trường
 KS. Trần Đại Dương
 ThS. Nguyễn Thanh Thiện
 ThS. Chung Quang Khánh
 KS. Nguyễn Mạnh Thảo
 ThS. Huỳnh Ngô Văn
 ThS. Trần Quang Nguyên
 ThS. Lầu Phi Tường

2020

2023

22

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CÁC CƠ CẤU PHẦN CỨNG VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN XE ĐIỆN TỰ HÀNH

D3-2020-01/Cấp cơ sở

Trần Hoàng Lộc

Trần Đại Dương
 Ngô Hiếu Trường

2020

2021

23

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN XE ĐIỆN TỰ HÀNH

D3-2020-02/Cấp cơ sở

Phạm Minh Quân

Trần Quang Nguyên
 Nguyễn Mạnh Thảo

2020

2021

24

Nghiên cứu giải pháp nhận dạng tự động cho ứng dụng nhà thông minh

D1-2020-09/Cấp cơ sở

Đoàn Duy

Phan Đình Duy
 Nguyễn Thanh Thiện
 Trần Hoàng Lộc

2020

2021

25

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ LÕI IP MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP TRÊN SỐ DẤU CHẤM ĐỘNG 32 BIT

D2-2019-20/Cấp cơ sở

Trương Văn Cương

Ngô Hiếu Trường

Huỳnh Vĩnh Phú

2020

2021

26

HỆ THỐNG HỖ TRỢ TƯỚI CỎ TỰ ĐỘNG

D3-2020-04/Cấp cơ sở

Đào Lộc Bình

Phan Đình Duy
 Đoàn Duy
 Nguyễn Mạnh Thảo

Lê Trọng Thức

2020

2021

27

Nghiên cứu thiết kế hệ thống tạo block hiệu suất cao
 cho mạng Blockchain

DSC2021-26-01/Cấp ĐHQG

Lâm Đức Khải

Hồ Ngọc Diễm
 Trần Đại Dương
 Ngô Hiếu Trường
 Trần Văn Quang

Đoàn Văn Hiếu

2021

2023