Thống kê nghiên cứu khoa học

Thông Kê Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học

 

TT

Tên đề tài

Cấp quản lý

và mã số

Chủ nhiệm Thời gian thực hiện Kinh phí (triệu đồng)
Đề tài cấp Nhà nước (KC, KX, ĐTĐL), cấp ĐHQG loại A
           
Đề tài cấp ĐHQG loại B, HTQT, địa phương, NAFOSTED, NCCB
1 Nghiên cứu đề xuất một phương pháp kiểm định hình thức cho thiết kế vi mạch bất đồng bộ và tích hợp vào qui trình thiết kế Sở KHCN HCM PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ 2011-2013  
2 Thiết kế lõi vi xử lý tín hiệu số theo định hướng ASIC, tích hợp các bộ tăng tốc phần cứng với tập lệnh chuyên dụng hỗ trợ ứng dụng xử lý âm thanh và hình ảnh tĩnh Sở KHCN HCM PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ 2013-2015 550
3 Nghiên cứu xây dựng ma trận phun nước nghệ thuật Sở KHCN HCM PGS. TS. Vũ Đức Lung 2015-2016 700
4 Nghiên cứu xây dựng màn hình nước nghệ thuật Sở KHCN HCM PGS. TS. Vũ Đức Lung 2015-2016 500
5 Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị giám sát an ninh cho ngôi nhà tại Việt Nam với tiêu thụ năng lượng thấp Sở KHCN HCM TS. Nguyễn Minh Sơn 2015-2016 730
Đề tài cấp ĐHQG loại C
1 Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển robot di chuyển theo vật mục tiêu ứng dụng board DE2 B2009-82-03 ĐHQG TP.HCM PGS. TS. Vũ Đức Lung 2009-2010 60
2 Nghiên cứu và xây dựng phương pháp hiện thực vi mạch bất đồng bộ trên FPGA ĐHQG TP.HCM PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ 2009-2010 80
3 Nghiên cứu các phương pháp thiết kế và điều khiển nhạc nước từ đó xây dựng mô hình thử nghiệm B2010-26-05 ĐHQG TP.HCM PGS. TS. Vũ Đức Lung 2010-2011 90
4 Nghiên cứu xây dựng công cụ web browser phát hiện và ngăn chặn các website có nội dung không mong muốn B2011-26-03 ĐHQG TP.HCM TS. Vũ Đức Lung 2011-2012 65
5 Nghiên cứu các giải thuật định vị trong công nghệ RFID và xây dựng mô hình định vị thử nghiệm trong thư viện B2013-26-02 ĐHQG TP.HCM ThS. Phan Đình Duy 2012-2013 120
6 Nghiên cứu nhận dạng giọng nói tiếng Việt và ứng dụng vào điều khiển robot Lego Mindstorm NTX C2013-26-02 ĐHQG TP.HCM PGS. TS. Vũ Đức Lung 2013-2014 150
7 Thiết kế và hiện thực bộ giải thuật xác định đường đi ngắn nhất tránh các vật cản cho thiết bị không người lái B2012-26-06 ĐHQG TP.HCM ThS. Trần Thị Như Nguyệt 2012-2013 120
           
Đề tài cấp cơ sở
1 Xây dựng và triển khai hệ CSDL và website phục vụ công tác đảm bảo chất lượng trường đại học Công nghệ thông tin C2009-04 , ĐH Công nghệ thông tin PGS. TS. Vũ Đức Lung 2009-2010 48
2 Nghiên cứu và xây dựng giải pháp giải quyết các bài toán định vị đối tượng dựa trên công nghệ nhúng ARM và GPS ĐHBK TPHCM PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ 2011 30
3 Xây dựng các bài thực hành và một số giải thuật mẫu trong điều khiển robot (Lego Mindstorms và Vex Robotics) dùng cho việc học tập và NCKH cho khoa kỹ thuật máy tính

C2011-04,

ĐH CNTT

PGS. TS. Vũ Đức Lung 2011-2012 90
4 Định hướng di chuyển cho vật thể sử dụng kỹ thuật xử lý hình ảnh trên FPGA C2011-02,
ĐH CNTT
TS. Lâm Đức Khải 2011-2012 20
5 Xây dựng hệ thống Wireless Sensor Network tiêu thụ năng lượng thấp ĐH CNTT Lê Hữu Khôi Nguyên 2013-2014 84
6 Điều khiển robot bằng tiếng nói sử dụng FPGA

C2012-06,

ĐH CNTT

ThS. Phan Đình Duy 2013-2014 78
7 Xây dựng hệ thống nhận diện biển số xe trên FPGA

D2014-03

ĐH CNTT

KS. Nguyễn Hữu Nhân 2014-2016  
7 Điều khiển các thiết bị trong gia đình bằng ứng dụng trên android qua SMS

D2015-06,

ĐH CNTT

ThS. Phan Đình Duy 2015-2016 27
8 Thiết kế và hiện thực bộ ADC 6-bit tốc độ cao với số đôi phân

D2015-06,

ĐH CNTT

TS. Nguyễn Minh Sơn 2015-2016 56
9 Thiết kế lõi IP phân vùng ảnh dựa trên giải thuật GROWCUT sử dụng công nghệ SAED 90NM ĐHBK TPHCM Ths. Trương Văn Cương 2016-2016 22

 

Thống kê kêt quả NCKH

TT Tên kết quả tạo ra Đơn vị tính

Năm

2010

Năm

2011

Năm

2012

Năm

2013

Năm

2014

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tổng cộng Ghi chú
1 Sách chuyên khảo Sách                   Biểu KQ1-SACH
1.1 Nhà xuất bản ngoài nước                    
1.2 Nhà xuất bản trong nước         1 3 2   1 7
2 Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành Bài                   Biểu KQ2-TC
2.1 Quốc tế                    
+ thuộc danh sách SCI       2       3   5
+ thuộc danh sách SCI-Expanded         1 1   1   3
+ thuộc danh sách SSCI                    
+ thuộc ISI khác                    
+ NGOÀI ISI     2   5 1 1 1   10
2.2 Trong nước       4 3      
3 Bài báo đăng toàn văn trên kỷ yếu hội nghị. hội thảo Bài                   Biểu KQ3-KY
3.1 Quốc tế   3 6 7 21 15 6 4   62
3.2 Quốc gia                    
4 Số bằng sở hữu trí tuệ được cấp Văn bằng                   Biểu KQ4-SHTT
4.1 Sáng chế       1 3   1     5
4.2 Kiểu dáng công nghiệp                      
4.3 Giải pháp hữu ích                      
4.4 Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn                 2 2  
4.5 Nhãn hiệu; giống cây trồng, vật nuôi,...                      
4.6 Bản quyền  tác giả (tác phẩm, sách/giáo trình, phần mềm...)                      

 

Mục Lục Sách Xuất Bản

 

TT Tên sách Tên nhà xuất bản Năm xuất bản Tên tác giả
         
I. Nhà xuất bản ngoài nước
1        
2        
..        
         
II. Nhà xuất bản trong nước
1 Ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog ĐHQG TPHCM 2013 Vũ Đức Lung, Lâm Đức Khải, Phan Đình Duy
2 Tài liệu hướng dẫn thực hành điện - điện tử cơ bản ĐHQG TPHCM 2014 Phan Đình Duy, Lê Văn La, Cao Văn Hưng
3 Tài liệu hướng dẫn thực hành Mạch số và thiết kế mạch số với Verilog ĐHQG TPHCM 2014 Lâm Đức Khải, Trần Thị Như Nguyệt
4 Tài liệu hướng dẫn thực hành Kiến trúc Máy tính nâng cao ĐHQG TPHCM 2014 Lâm Đức Khải, Trần Thị Như Nguyệt
5 Giáo trình Thiết kế luận lý số ĐHQG TPHCM 2015 Đinh Đức Anh Vũ
6 Giáo trình Lý thuyết mạch điện ĐHQG TPHCM 2015

Đinh Đức Anh Vũ

Hồ Thị Kim Hoàng

7 Thiết kế Vi mạch sô ĐHQG TPHCM 2016

Nguyễn Minh Sơn

Nguyễn Trần Sơn

 

Danh Sách Tạp Chí Quốc Tế 

 

TT Năm Thông tin tạp chí Tên bài báo Tên các tác giả
Tên tạp chí Vol, No, pp
I. Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SCI (http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=K)
1 2012 ETRI Vol. 34, No. 2, pp. 256 – 259 New Multiplier for a Double-Base Number System Linked to a Flash ADC Minh Son Nguyen, Insoo Kim, Kyuson Choi, Jaehyun Lim, Wonho Choi, and Jongsoo Kim
2 2012 Electronics Letters Vol. 48, No.11, pp. 659-660 Improving wake-up receiver's sensitivity by using novel architecture Trinh, L.H.; Hoang, T.Q.V.; Perret F.; Ferrero F.
3 2016 International Journal of Antennas and Propagation Vol. 2015, doi:10.1155/2015/857876 4x4 MIMO Multiband Antenna System for Mobile Handsets Le Huy Trinh, Fabien Ferrero, Leonardo Lizzi, Jean-Marc Ribero and Robert Staraj.
4 2016 IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters Vol PP, no.99, doi:10.1109/LAWP.2015.2505669 Reconfigurable Antenna for Future Spectrum Reallocations in 5G Communications Le Huy Trinh, Fabien Ferrero, Leonardo Lizzi, Robert Staraj, and Jean-Marc Ribero
5 2016 IEEE Communications Letters Vol PP, no.99, doi: 10.1109/LCOMM.2016.2554544 Improving Energy Efficiency of Mobile WSN Using Reconfigurable Directional Antennas Trong Nhan Le, Fabien Ferrero, Leonardo Lizzi, Le Huy Trinh, Robert Staraj, and Jean-Marc Ribero
II. Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SCI-Expanded (http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D)
1 2013 Journal of Vibration and Control   Adaptive Sliding Mode Control of Chaos in Permanent Magnet Synchronous Motor via Fuzzy Neural Networks Tat-Bao-Thien Nguyen,
Teh-Lu Liao,
Jun-Juh Yan.
2 2014 Mathematical Problems in Engineering   Adaptive Sliding Mode Control of Chaos in Permanent Magnet Synchronous Motor via Fuzzy Neural Networks Tat-Bao-Thien Nguyen,
Teh-Lu Liao,
Jun-Juh Yan.
3 2016 IEICE Vol.E99-D, No.2, pp.415-423 An Adaptive Relay Transmission Scheme for Reliable Data Forwarding in Wireless Body Area Networks Sam Nguyen-Xuan, Daehee Kim, and Sunshin An
           
III. Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SSCI (http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=J )
1          
2          
         
           
IV. Bài báo trên tạp chí Quốc tế khác thuộc ISI
1          
2          
         
           
V. Bài báo trên tạp chí Quốc tế NGOÀI ISI
1 2011 Journal of KISPS  vol. 12, no. 2, pp. 139-144 A new multiplication architecture for DSP application Minh Son Nguyen, Jongsoo Kim
2 2013 JOACE (Junrnal of Automation and Control Engineering) Vol.1, No.3, pp 42 Speech Recognition on Robot Controller Implemented on FPGA Phan Dinh Duy, Vu Duc Lung, Nguyen Quang Duy Trang, Nguyen Cong Toan
3 2013 Advances in Artificial Neural Systems vol. 2013, pp. 1-14 A Unified Framework for GPS Code and Carrier-Phase Multipath Mitigation using Support Vector Regression Quoc-Huy Phan, Su-Lim Tan, Ian McLoughlin, and Duc-Lung Vu
4 2013 REV Journal on Electronics and Communications Vol. 2, No. 3-4, pp. 113-120 A New Approach and Tool in Verifying Asynchronous Circuits Tin T. Nguyen, Khoi-Nguyen Le-Huu, Thang H. Bui, Anh-Vu Dinh-Duc
5 2013 JOACE (Junrnal of Automation and Control Engineering) Vol.1, No.3, pp 94 Speech Recognition in Human-Computer Interactive Control Vu Duc Lung, Phan Dinh Duy, Nguyen Vo An Phu, Nguyen Hoang Long, Truong Nguyen Vu
6 2013 Journal of Automation and Control Engineering Vol. 1, No. 3, 2013, pp 42-46 Speech recognition in Human-Computer interactive control Vu Duc Lung, Phan Dinh Duy, Nguyen Vo an Phu, Nguyen Hoang Long, Truong Nguyen Vu
7 2015 ECTI Transactions on Computer and Information Technology Vol. 9, No. 1, 2015, pp56-65 A Novel Strategy for Formal Verification of Asynchronous Circuit Design in PAiD tool Tin T. Nguyen, Khoi-Nguyen Le-Huu, Thang H. Bui, Anh-Vu Dinh-Duc
8 2016 ISCIE Transaction of the Institute of Systems, Control and Information Engineers Vol.29, No.1, pp.29-39 A Fast and Safe Industrial WLAN Communication Protocol for Factory Automation Control Systems Duc Khai Lam, Yasuhiro Shinozaki, Keishi Yamaguchi, Satoshi Morita, Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, Hiroshi Ochi
9 2014 Journal of Internet Computing and Services(JICS) Vol.15, No.2, pp. 9-18 Topology-aware Packet Size and Forward Rate for Energy Efficiency and Reliability in Dynamic Wireless Body Area Networks Sam Nguyen-Xuan, Dongwan Kim, and Sunshin An
10 2011 Journal of Korean Institute of Electrical Engineers (JKIEE) Vol.18, No.2 Energy-Balanced Location-Aided Routing Protocol for E-Health System Haoru Su, Sam Nguyen-Xuan, Heungwoo Nam, Sunshin An
           
           
VI. Bài báo trên tạp chí Quốc gia thuộc danh sách học hàm (ghi rõ ISSN)
1 2013 Journal of Science and Technology Vol 51, No. 4B, pp 264-272 Design of New Encoder for SoC Architecture of DSP Applications Based-on Double-base Number System Huu Nhan Nguyen, Jongsoo Kim, Minh Son Nguyen
2 2013 Journal of Sci. and Tech. pp.264-272 Design of New Encoder for SoC Architecture of DSP Applications based on Double-Base Number System Nguyen Huu Nhan, Jongsoo Kim and Minh Son Nguyen
3 2013 Journal of Sci. and Tech., Tech. Univ. No. 96, pp.55-60 Towards An Analysis on The Operation and Open-Source Code of Atheros ath5k Device Driver Quan Le-Trung, Minh-Son Nguyen, and Azman Osman LIM
4 2013 Tạp chí KH&CN, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam T.52, S.3 (2014), trang 269-281 Xây dựng hệ thống rút trích các nội dung chính của văn bản khoa học tiếng việt dựa trên cấu trúc Tạ Nguyễn, Vũ Đức Lung
5 2011 Journal of Sci. and Tech. Vol.49, No. 4, pp. 217-224 Low Hardware Complexity Of  FIR Digital Filter Based On Double-Base Number System Nguyen Minh Son, Bui Trung Hieu, Jongsoo Kim
6 2014 Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ Số tạp chí 32(2014) Trang: 42-56 Ứng dụng đồ thị tầm nhìn vào bài toán tìm đường cho robot Trần Thị Như Nguyệt, Vũ Đức Lung, Trần Văn Hoài
8 2014 Journal of Science and Technology. pp.131-139 Low Power and Area of 6-bit Flash ADC Based on DBNS for SoC Architecture of DSP Applications Minh-Son Nguyen, Nguyen Huu Nhan and Jongsoo Kim
9 2014 Journal of Science and Technology.   A Cost-effective Smart Building Solution Quan Le-Trung and Minh-Son Nguyen

 

Danh Sách Bài Báo Quốc Tế

 

TT Năm Thông tin Hội nghị Tên bài báo Tên các tác giả
Tên Hội nghị Thời gian, nơi tổ chức
I. Hội nghị quốc tế
1 2010 KISPS conference Nov. 2010, Busan, Korea. Design and Implementation of a fast Multiplier based on Double base Number System Nguyen Minh Son, Jongsoo Kim
2 2010 4S-2010 June.16-18 2010, HCM city, Vietnam The VN801 Chip Verification Environment Using Verilog and C Hung.Pham Thanh, Vinh.Ngo Quang, Sang.Nguyen Thanh
3 2010 IT@EDU2010   An outomomous robot control system on FPGA Vu Duc Lung, Phan Dinh Duy, Tran Ngoc Duc, Le Phuoc Phat Dat Duc
4 2011 3rd International Conference on Mechanical and Electrical Technology (ICMET 2011) August 26 - 27, 2011, Dalian, China Automatic Musical Fountain with Audio Frequency Analysis using FFT Algorithm Vu Duc Lung
5 2011 3rd International Conference on Mechanical and Electrical Technology (ICMET 2011) August 26 - 27, 2011, Dalian, China Auto Tracking Robot using Control System on FPGA Vu Duc Lung
6 2011 19th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2011) September 2011
Barcelona, Spain
Mitigation of GPS Periodic Multipath Using Nonlinear Regression Quoc-Huy Phan and Su-Lim Tan
7 2011 MoMM'2011 Dec.05-07, 2011, HCM city, Vietnam. Issues on Information Dissemination and Routing in Wireless Sensor Networks Quan Le-Trung, and Minh-Son Nguyen
8 2011 iiWAS'2011 Dec.05-07, 2011, Ho Chi Minh city, Vietnam. ManetPRO: A Protocol Evaluation Testbed over m-Platforms Hai Ha-Son, Quan Le-Trung, and Minh-Son Nguyen
9 2012 International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS 2012) November 26-29, 2012, Ho Chi Minh city, Vietnam. Remote Monitoring and Control of Industrial Process Via Wireless Network and Android Platform . Nguyen-Vu Truong, Duc-Lung Vu.
10 2012 The 3rd IEICE International Conference on Integrated Circuits and Devices in Vietnam (ICDV 2012) 08-2012,  
Da Nang, Vietnam
An Autonomous Navigation System Based on Hierarchical Implicit Shape Modeling (HISM) – Hardware Algorithm Compatible with FPGA. Lam Duc Khai, Huynh Huu Thuan, Vu Duc Lung.
11 2012 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology 12-15/12, 2012 - Ho Chi Minh City- Vietnam Analysis of Vietnamese Tones to optimize database in speech synthesis using unit selection method Lung Vu Duc, Hung Cao Van, Loc Nguyen Phuoc,  Quoc Nguyen Viet
12 2012 The Second Solid-State System Symposium (4S-2012) 08-2012, Ho Chi Minh City- Vietnam The low drop-out linear voltage regulation design. Phan Dinh Duy, Vu Duc Lung.
13 2012 The Ninth International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE'12) 30 May - 01 Jun 2012, Bangkok, Thailand Hardware-in-the-Loop approach to the development and validation of precision induction motor servo drive using xPC Target Nguyen-Vu Truong, Duc-Lung Vu
14 2012 International Conference on Computer and Information Sciences 12-14 June, 2012. Kuala Lumpur, Malaysia Bayesian spam filtering for Vietnamese emails Vu Duc Lung, Truong Nguyen Vu
15 2012 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology 12-15/12/2012, Ho Chi Minh City- Vietnam Analysis of Vietnamese Tones to optimize database in speech synthesis using unit selection method. ISBN: 978-1-4673-5604-6 Lung Vu Duc, Hung Cao Van, Loc Nguyen Phuoc,  Quoc Nguyen Viet
16 2013 International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS 2013) 25-28 Nov. 2013, Nha Trang city, Vietnam Vietnamese Speech Recognition Using Dynamic Time Warping and Coefficient of Correlation Vu Duc Lung, Vu N. Truong
17 2013 The 2013 International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification (ICDV 2013) 15-16/11/2013, Tp.HCM A Joint Scenario Based Consumed and Budget Energy Model for Power Manager in Super Capacitor Based Energy Harvesting WSN Thien T. VU, The-Duy PHAN-DINH, Thanh T. VU, Phuong T. VO, Khoi-Nguyen LE-HUU, Anh-Vu DINH-DUC
18 2013 The 2013 International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification (ICDV 2013) 15-16/11/2013, Tp.HCM QUADROTOR HELICOPTER: A PRACTICAL DESIGN APPROACH The-Duy PHAN-DINH, Nhan H. PHAM, Khoi-Nguyen LE-HUU, Anh-Vu DINH DUC
19 2013 COMMANTEL-2013 Jan.21-24 2013, HCM city, Vietnam FPGA Implementation for Real-time Chroma-key Effect Using Coarse and Fine Filter Method Sang.Nguyen Thanh, Vinh.Truong Quang
20 2013 International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS 2013) 25-28 Nov. 2013, Nha Trang city, Vietnam Global Path Planning for Autonomous Robot using Modified Visibility graph Nguyet Tran, Duy-Tung Nguyen, Duc-Lung Vu, Nguyen-Vu Truong
21 2013 ICCSA Jun.24-27 2013, Ho Chi Minh city, Vietnam. Towards a Real Architecture of Wireless Ad-Hoc Router on Open-Source Linux Platform Quan Le-Trung, and Minh-Son Nguyen
22 2013 IEICE ICDV Nov.15-16-18 2013, HCM city, Vietnam. Low-Power Wifi Sensor Mote for Internet of Things Application Minh-Son Nguyen, Quan Le-Trung, and Azman Osman LIM
23 2013 IEICE ICDV Nov.15-16-18 2013, HCM city, Vietnam. New Encoder based on Double-base Number System for SoC Architecture of DSP Applications Minh-Son Nguyen, Nguyen Huu Nhan, Jongsoo Kim
24 2013 IEEE ATC/REV Oct.16-18 2013, HCM city, Vietnam. Integration of Atheros ath5k Device Driver on Wireless Ad-Hoc Router Minh-Son Nguyen, and Quan Le-Trung
25 2013 The 2013 International Conference on Computing, Management and Telecommunications (ComManTel 2013) 21-24/01/2013; Tp.HCM Asynchronous Circuit Verification: from Specification to Circuit Khoi-Nguyen Le-Huu, Tin T. Nguyen, Thang H. Bui, Anh-Vu Dinh-Duc
26 2013 The 2013 International Symposium on System Engineering and Computer Simulation (SECS 2013) 18-21/12/2013, Đà Nẵng Towards a VLIW Architecture for the 32-bit Digital Signal Processor Core Khoi-Nguyen LE-HUU, Thanh T. VU, Diem N. HO, Anh-Vu DINH-DUC
27 2013 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC’13) July 2013
Osaka, Japan
Metric Learning for Automatic Sleep Stage Classification Huy Phan, Quan Do, The-Luan Do, and Lung Vu
28 2013 The 2013 International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification (ICDV 2013) November 15-16, HCM City New Encoder Based on Double-base Number System for SoC Architecture of DSP Applications Minh Son Nguyen, Huu Nhan Nguyen, Jongsoo Kim
29 2013 International Conferrence on Advanced Computing and Applications (ACOMP2013) October 23-25, HCM City Design of New Encoder for SoC Architecture of DSP Applications Based-on Double-base Number System Huu Nhan Nguyen, Jongsoo Kim, Minh Son Nguyen
30 2013 International Conference on Robotics, Vision, Signal Processing & Power Applications (ROVISP 2013) 10-12/11/2013, Penang, Malaysia Acceleration of Retinex Algorithm for Image Processing on Android Device Using Renderscript Duc Phuoc Phat Dat Le, Duc Ngoc Tran, Fawnizu Azmadi Hussin, Mohd Zuki Yusoff,
31 2013 9th IEEE Colloquium on Signal Processing and its Applications (CSPA2013) 8-10/3/2013, Kuala Lumpur, Malaysia Optimization of blood vessel detection in retina images using multithreading and native code for portable devices Duc Ngoc Tran, Fawnizu Azmadi Hussin, Mohd Zuki Yusoff
32 2013 ICCSA 2013 – 13th Computational Science and Its Applications June 2013, HoChiMinh, Vietnam A Memetic Algorithm for Waste Collection Vehicle Routing Problem with Time Windows and Conflicts Thai Tieu Minh, Tran Van Hoai, Tran Thi Nhu Nguyet
33 2014 The 2nd International Conference on Computing, Management and Telecommunications (ComManTel 2014) 27-29/04/2014, Đà Nẵng A Proposed RISC Instruction Set Architecture for the MAC Unit of 32-bit VLIW DSP Processor Core Khoi-Nguyen LE-HUU, Anh-Vu DINH-DUC, Thanh T. VU, Quoc-Minh Dang-Do, Vy LUU, Trong-Tu BUI
34 2014 The 2014 IEEE Region 10 Technical Symposium (TENSYMP 2014) 14-16/04/2014, Kuala Lumpur Towards a RISC Instruction Set Architecture for the 32-bit VLIW DSP Processor Core Khoi-Nguyen LE-HUU, Thanh T. VU, Diem N. HO, Anh-Vu DINH-DUC
35 2014 The 2014 International Conference on Electrical and Electronic Engineering (EEE2014) April 26 to 27, 2014,
 Hong Kong
Chaos Synchronization in Josephson Junction Using MIMO Fuzzy Neural Controller Tat-Bao-Thien Nguyen, Teh-Lu Liao,
Jun-Juh Jan
36 2014 The 2nd International Conference on Intelligent Systems and Image Processing 2014 (ICISIP2014) September 26-29, 2014 Kitakyushu, Japan,
(accepted)
Speed tracking control for an uncertain permanent magnet synchronous motor drive systemr Tat-Bao-Thien Nguyen, Teh-Lu Liao,
Hang-Hong Kuo
Jun-Juh Jan
37 2014 The 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) 14-17/05/2014, Nakhon Ratchasima Enhanced PAiD – An EDA Tool for Asynchronous Circuit Design and Verification Thien T. NGUYEN, Khoi-Nguyen LE-HUU, Thang H. BUI, Anh-Vu DINH-DUC
38 2014 IEEE ATC/REV, ISBN: 978-1-4799-1088-5, ISSN: 2162-1020, HCM city, Vietnam pp. 441-445 LOW-POWER and COST-EFFECTIVE WiFi Sensor Motes for Wireless Embedded Internet Applications Minh-Son Nguyen and Quan Le-Trung
39 2014 The Second Solid-State System Symposium (4S-2012) pp. 181-185, 2014 An Idea for reducing error of the multipliler in DSP Applications based on DBNS2 Nguyễn Hữu Nhân, Jongsoo Kim and Minh Sơn Nguyễn
40 2014 International Conference on Advanced Technologies
for Communications (ATC)
10, 2014, pp725-728 A Design Procedure for Three-Stage Operational Amplifier
Using Indirect Compensation Technique
Son T. NGUYEN, Tu T. BUI
41 2014 ICDV 2014   Optimization of BSIM3v3 Model Parameters Using
Lavenberg-Marquardt Algorithm
Thanh-Tri VO, Tran-Son NGUYEN, Trong-Tu BUI,
Duc-Hung LE
42 2011 GDR Ondes 2011 October 2011, Nice, France Conception d'une rectenna à 433 mhz pour réseau de capteurs L.H. Trinh, T.Q.V. Hoang, F. Perret, F. Ferrero
43 2013 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI National Radio Science Meeting July 2013, Florida, USA 700-960MHz MIMO antenna for picocell applications L.H. Trinh, F. Ferrero, R. Staraj, J-M. Ribero
44 2013 The International Conference on Advanced Technologies for Communications October 2013, Ho Chi Minh city, Vietnam Mobile phone antenna for 2G, 3G and 4G standards L.H. Trinh, F. Ferrero, R. Staraj, J-M. Ribero
45 2013 Sophia Antipolis Microelectronics Conference October 2013, Sophia Antipolis, France The Lighthouse on Wheel Antenna L. Belleguie, A. Garret, L. Ollivier, L.H. Trinh, F. Ferrero
46 2013 Journées Nationales Microondes 2013 May 2013, Paris Miniaturisation d’antenne IFA avec un matériau magnéto-diélectrique pour l’application LTE 700-GSM dans une picocell L.H. Trinh, E. Le Guen, F. Ferrero, R. Staraj, J-M. Ribero, J-L. Mattei
47 2014 IEEE European Conference on Antennas and Propagation April 2014, Nertherland Multi-Standard Miniature Antenna for Smart Wireless Handheld Devices Application R. Addaci, D. Seetharamdoo, L.H. Trinh, F. Ferrero, R. Staraj, M. Berbineau
48 2014 IEEE European Conference on Antennas and Propagation April 2014, Nertherland

Multi-band Multi-Antenna System with New Approach of PIFA Bandwidth

Enhancement

R. Addaci, D. Seetharamdoo, L.H. Trinh, F. Ferrero, R. Staraj, M. Berbineau
49 2014 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI National Radio Science Meeting July 2014, Memphis Space Diversity for Robust Wireless Power Transmission in Multipath Environments T.Q.V. Hoang, L.H. Trinh, F. Ferrero, Tan-Phu Vuong, J-L Dubard
50 2014 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI National Radio Science Meeting July 2014, Memphis Synthesis of Miniature Pattern-Reconfigurable Antennas for Smart Wireless Sensor Nodes Leonardo Lizzi, L.H. Trinh, F. Ferrero, A. Pegatoquet, J-M Ribero, R. Staraj
51 2014 IEEE Conference on Antenna Measurements & Applications November 2015, Juan les Pins Rectenna measurement in a realistic environment Van Hoang, T.Q.; Trinh, L.H.; Ferrero F.; Seguenot, E.; Tan-Phu Vuong; Dubard, J.-L.
52 2015 IEEE European Conference on Antennas and Propagation Avril 2015, Lisbon Reconfigurable Antenna for Extension of LTE Operational Mode Over TV White Spaces L.H. Trinh, F. Ferrero, R. Staraj, J-M Ribero
53 2015 Journées Nationales Microondes 2015 Juin 2015, Bordeaux Antenna reconfigurable pour l’appilcation Car-to-Car L.H. Trinh, L. Lizzi, F. Ferrero, R. Staraj, J-M Ribero
54 2015 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI National Radio Science Meeting July 2015, Vancouver Influence of Component ESR on a 4g Frequency Reconfigurable Antenna L.H. Trinh, F. Ferrero, R. Staraj, J-M Ribero
55 2014 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO)

Dec 2014,

Bali, Indonesia

A Novel Wireless LAN Protocol for Factory Automation Control Duc  Khai Lam, Hisaya Urabe, Yasuhiro Shinozaki, Keishi Yamaguchi, Satoshi Morita,  Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, Hiroshi Ochi
56 2015 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT)

March 2015,

Seville, Spain

A Fast and Safety Industrial WLAN Protocol for Factory Communication Systems K.Lam,Y.Shinozaki, K.Yamaguchi, S.Morita, Y.Nagao, M.Kurosaki, H.Ochi
57 2015 IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA)

Sept 2015,

Luxembourg

A Fast Industrial WLAN Protocol and its MAC Implementation for Factory Communication Systems Duc Khai Lam, Keishi Yamaguchi, Yasuhiro Shinozaki, Satoshi Morita, Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, and Hiroshi Ochi
58 2015 IEICE Internal Conference on Reliable Communication and Control (RCC)

Dec 2015,

Okinawa, Japan

A secure and Fast Industrial WLAN System for Seamless Roaming Keishi Yamaguchi, Mitsuru Hamada, Duc Khai Lam, Nico Surantha, Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, Hiroshi Ochi
59 2015 The 3rd International Conference on Computing, Management and Telecommunications (ComManTel 2015) Dec 2015, Danang, Vietnam

FPGA implementation of real-time growcut based object

segmentation for chroma-key effect

Truong Van Cuong, Truong Quang Vinh
59 2016 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT)

March 2016,

Taipei, Taiwan

An Improved Precision Time Protocol for Industrial WLAN Communication Systems Duc Khai Lam, Keishi Yamaguchi, Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, and Hiroshi Ochi
60 2016 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT)

March 2016,

Taipei, Taiwan

A Secure and Fast Industrial WLAN System with Zero-Delay Roaming Keishi Yamaguchi, Mitsuru Hamada, Duc Khai Lam, Nico Surantha, Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, and Hiroshi Ochi
61 2016 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)

May 2016,

Montreal, Canada

Assertion-Based Verification for FA WLAN System Infall Syafalni, Nico Surantha, Duc Khai Lam, Yuhei Nagao, Hiroshi Ochi, Taadaki Tsuchiya
62 2016 IEICE International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2016)

July 2016

Okinawa, Japan

RTL Design of FA-WLAN System and its Verification  Mitsuru Hamada, Duc Khai Lam, Keishi Yamaguchi, Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, Hiroshi Ochi
63 2016 Asia-Pacific Conference on Communications (APCC)

August 2016

Yogyakarta, Indonesia

Design of WLAN Based System for Fast Protocol Factory Automation System Astri Maria Kurniawati , Duc Khai Lam, Yuhei Nagao, Masayuki Kurosaki, and Hiroshi Ochi
64 2016 European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP) Apr 2016, Davos, Switzerland. pp.CS32b.4 Pattern-Reconfigurable Antenna Suitable for Autonomous Wireless Nodes LH Trinh, Leonardo Lizzi, Fabien Ferrero
65 2016 The International Conference on Communications and Electronics (ICCE) Jul 2016, Halong, Vietnam Quadri-sectorial Zigbee/LTE Antenna for WSN Applications LH Trinh, Leonardo Lizzi, Fabien Ferrero, J.M. Fargeas, P. Brachat
66 2016 The International Conference on Communications and Electronics (ICCE) Jul 2016, Halong, Vietnam Directional Reconfigurable Antenna for Efficient Wireless Sensor Networks T.N. Le, LH Trinh, Leonardo Lizzi, Fabien Ferrero, A. Pegatoquet
67 2016 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and North American Radio Science (AP-S), Jun 2016, Fajardo, Puerto Rico Differential Pattern-Reconfigurable Antenna Prototype for Efficient Wireless Sensor Networks L.H. Trinh, L. Lizzi, F. Ferrero, T.N. Le, R. Staraj, J-M Ribero
68 2017 IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications Oct 2017, Qui Nhon, Vietnam Miniature Antenna for IoT Devices Using LoRa Technology L.H. Trinh, T.Q.K. Nguyen, D.D. Phan, V.Q. Tran, V.X Bui, N. V. Truong, F. Ferrero
69 2017 IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications Oct 2017, Qui Nhon, Vietnam Low-profile horizontal omni-directional antenna for LoRa wearable devices L.H. Trinh, T.Q.K. Nguyen, H.L. Tran, P.C. Nguyen, N. V. Truong, F. Ferrero
II. Hội nghị quốc gia
1          
2          
..          

 

Danh Sách Bằng Sáng Chế

TT Loại văn bằng Tên sáng chế/ kiểu dáng CN/… Tên Tác giả Số bằng và ngày cấp  
 
1 Sáng chế Portable grading apparatus Trần Ngọc Đức PI 2013700739, 2013  
Image forming apparatus and a control method to improve image quality based on an edge pixel Quân Đỗ US8553279, 2013  
Image processing apparatus and control method the same Quân Đỗ US8368952, 2013  
Image processing apparatus, image forming apparatus and image processing method Quân Đỗ US8330997, 2012  
Directional reconfigurable antenna in the azimuth plane with a compact dimension and low power consumption Trịnh Lê Huy EP15306159.3, 2015  
2 Kiểu dáng công nghiệp        
3 Giải pháp hữu ích        
4 Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn        
5 Nhãn hiệu; giống cây trồng, vật nuôi,...        
6 Sáng chế