Tầm nhìn, sứ mạng

Tầm nhìn đến năm 2030: Khoa Kỹ thuật Máy tính trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu thiết kế các hệ thống vi mạch và hệ thống nhúng có uy tín trong nước, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao được chứng nhận bởi các trường đại học và các công ty chuyên ngành liên quan.

Sứ mạng: Khoa Kỹ thuật Máy tính thuộc trường Đại học Công nghệ Thông tin là nơi thu hút giảng viên, nghiên cứu viên giỏi tốt nghiệp từ các nước phát triển nhằm đào tạo sinh viên, học viên theo hướng nghiên cứu - ứng dụng công nghệ giỏi chuyên môn và ngoại ngữ, thích nghi và phục vụ công đồng góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

Triết lý đào tạo của Khoa Kỹ thuật Máy tính: Thích nghi, sáng tạo và ứng dụng công nghệ nhằm thay đổi và phát triển cộng đồng.