Văn phòng khoa Kỹ Thuật Máy Tính: Phòng E6.2 - Tòa nhà E - Trường ĐH CNTT
Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: khu phố 6 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - Tp.Hồ Chí Minh
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Điện thoại: (028) 372 52002 (Nội bộ 121)