CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Lãnh đạo khoa:

Trưởng khoa:  TS. Nguyễn Minh Sơn ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Phó trưởng khoa: TS. Lâm Đức Khải ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

                             ThS. Phan Đình Duy ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Trưởng phòng Thí nghiệm Khoa: ThS. Hà Lê Hoài Trung ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Thư ký khoa: CN. Nguyễn Thị Như Nữ ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Trợ lý giáo vụ: CN. Lê Thanh Hằng ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Hội đồng khoa Khoa Kỹ Thuật Máy Tính:

STT

Họ Tên

Nhiệm vụ

1

TS. Nguyễn Minh Sơn

Chủ tịch

2

PGS.TS. Vũ Đức Lung

Ủy viên

3

TS. Lâm Đức Khải

Ủy viên

4

ThSLê Hoài Nghĩa

Ủy viên

5

TS. Trịnh Lê Huy

Thư ký

 

Các bộ môn:

* Bộ môn Thiết kế Vi mạch và Phần cứng

   Trưởng bộ môn: TS. Trịnh Lê Huy

* Bộ môn Hệ thống Nhúng và Robot

   Phụ trách bộ môn: ThS. Lê Hoài Nghĩa