Đào tạo đại học

Hiện khoa có hai chương trình đào tạo cho bậc đại học gồm chương trình chính qui đại trà và chương trình chất lượng cao với học phí tương ứng. Hai chương trình này có nội dung gần như nhau nhưng khác nhau cơ bản ở cách tổ chức, phương pháp giảng dạy và ưu tiên cơ sở vật chất.

Chính qui đại trà

Chương trình đào tạo theo truyền thống, hướng đến cung cấp nguồn nhân lực công nghệ thông tin đạt trình độ khu vực và quốc tế, đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực ngành công nghiệp công nghệ thông tin  trong cả nước.

Chương trình chất lượng cao

Sự khác biệt của chương trình chất lượng cao so với đại trà

  • Chất lượng giáo dục sẽ được nâng cao nhờ tổ chức lớp học với số lượng sinh viên  hạn chế trong khoảng 30-40 sinh viên để dễ truyền đạt kiến thức, dễ theo dõi đến từng sinh viên và có các phương pháp phù hợp trong từng trường hợp giúp sinh viên có thể nắm bắt được bài học. Cũng với số lượng ít sinh viên nên chương trình sẽ bố trí giảng viên trợ giảng hỗ trợ, giải đáp và hướng dẫn sinh viên trong suốt quá trình học tập, trên trường, ở nhà thông qua website, forum,…
  • Được ưu tiên cơ sở vật chất, phòng học riêng, phương tiện giảng dạy hiện đại, phương pháp truyền đạt hiệu quả như: Theo dõi làm bài tập, thực hành đến từng sinh viên, thảo luận nhóm, thuyết trình, làm đồ án,…
  • Về cơ bản chương trình gần như giống với chương trình đào tạo đại trà giúp cho sinh viên có thể chuyển đổi dễ dàng trong các trường hợp cần thiết. Sự khác biệt chủ yếu ở cách tổ chức, ưu tiên cơ sở vật chất và phương pháp giảng dạy
  • Một số môn học được giảng dạy bằng song ngữ Anh-Việt hoặc bằng tiếng Anh nhằm tăng khả năng sử dụng tiếng Anh giúp sinh viên dễ dàng xin việc khi ra trường và tiếp cận các nguồn kiến thức dồi dào bằng tiếng Anh cũng như dễ dàng hội nhập theo xu hướng toàn cầu hóa.
  • Sinh viên được đảm bảo bởi một bộ chuẩn đầu ra được xây dựng công phu dựa theo các tiêu chuẩn của tổ chức kiểm định nổi tiếng ABET của Mỹ và sau khi ra trường, sinh viên được đảm bảo sẽ có việc làm.