Lịch tiếp sinh viên của CVHT các lớp

STT

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

CVHT LỚP

LỊCH TIẾP SINH VIÊN

EMAIL

1

Trịnh Lê Huy

KTMT0001

Chiều thứ 2 từ 13h30 đến 16h00

Sáng thứ 3 từ 8h00 đến 11h00

Phòng E6.6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Hà Lê Hoài Trung

KTMT2015

Chiều thứ 4 từ 15h00 đến 16h30

Phòng E6.6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Trần Hoàng Lộc

MTCL2015.1

Chiều thứ 4 từ 13g30 đến 17g00

Sáng thứ 5 từ 9g30 đến 11g30,

Chiều thứ 5 từ 13g30 đến 17g00

Sáng thứ 6 từ 9g30 đến 11g30,

Chiều thứ 6 từ 13g30 đến 17g00

Phòng E6.2

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KTMT2018

4

Nguyễn Duy Xuân Bách

MTCL2015.2

Chiều thứ 3 từ 15h30 đến 17h.

Sáng thứ 6 từ 10h đến 11h30

Phòng E6.4

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Thanh Thiện

KTMT2016

Sáng thứ 2 từ 10h00 đến 11h00

Sáng thứ 3 từ 8h00 đến 11h00

Phòng E6.4

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KTMT2019

6

Trương Văn Cương

MTCL2016.1

Chiều thứ 3 từ 15h15-16h30

Chiều thứ 4 từ 15h15-16h30

Phòng E6.6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Ngô Hiếu Trường

MTCL2016.2

Sáng thứ 4 từ 8h00 đến 11h00

Phòng E6.6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Trần Đại Dương

KTMT2017

Chiều thứ 2 từ 13h30 tới 17h00

Chiều thứ 4 từ 13h30 tới 17h00

Phòng E6.6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTCL2017.2

9

Phan Đình Duy

MTCL2017.1

Sáng thứ 2 từ 9h45 đến 11h20

Sáng thứ 3 từ 8h00 đến 11h20

Phòng E6.4

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Phạm Thanh Hùng

MTCL2018.1

Chiều thứ 2 từ 15g15 đến 16g;

Sáng thứ 7 từ 9h45 đến 11g15

Phòng E6.6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Trần Quang Nguyên

MTCL2018.2

Sáng thứ 4 từ 10g00 đến 12g00

Phòng E6.6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Phạm Minh Quân

MTCL2018.3

Sáng thứ 4 từ 8g30 đến 10g00

Phòng .E6.6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

Hồ Ngọc Diễm

MTCL2019.1

Thứ 5, 6 từ 10:00 đến 11:30

Phòng E6.6

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTCL2019.2

MTCL2019.3