HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

V/v vận động tham gia các cuộc thi học thuật

 

2. Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo Trẻ TPHCM

Đối tượng là công dân <30 tuổi

Nhận đăng kí đến ngày 10/09

Giải nhất 5tr

Chi tiết thể lệ tại http://tuoitre.uit.edu.vn/hoc-tap-nckh/kho-tang-y-tuong/cuoc-thi-y-tuong-sang-tao-tre-thanh-pho-ho-chi-minh-lan-x-nam-2018.html

 

3. Nghiên cứu khoa học Sinh viên

Đối tượng là sinh viên hoặc học viên cao học UIT

Nhận đăng kí đến hết ngày 10/10 (đợt 2)

Kinh phí thực hiện 5tr

Chi tiết thể lệ tại https://khcn.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-dang-ky-de-tai-nckh-sv-va-hoc-vien-cao-hoc-nam-2018

4. Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Ereka

Đối tượng là sinh viên UIT

Nhận đăng kí đến hết ngày 20/09

Giải nhất 1tr5 (đối với cấp Trường)

Đề tài vượt qua vòng loại cấp trường sẽ được tuyển chọn tham dự cấp Thành

Chi tiết thể lệ tại http://tuoitre.uit.edu.vn/học-tập-nckh/giải-thưởng-nckh-các-cấp/triển-khai-giải-thưởng-sinh-viên-nghiên-cứu-khoa-học-eureka-trường-đh-công-nghệ-thông-tin-đhqg-hcm-lần-iv-năm-2018.html

 

5. Cuộc thi Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh - Bình Dương Smart City

Đối tượng là học sinh - sinh viên

Nhận đăng kí đến hết ngày 10/09

Giải nhất 100tr

Chi tiết thể lệ tại http://binhduong.wtanet.org/vi/smartcityideas/

 

6. Hội nghị Khoa học Trẻ UIT

Dự kiến ngày 25/10 bao gồm các đề tài nghiên cứu khoa học và/hoặc các đề tài tham gia các cuộc thi trên.