HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Thông báo đăng ký Đề tài NCKH SV 2018

Các bạn sinh viên thân mến,

Mình thông tin đến các bạn về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018 như sau:

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị mình về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học năm 2018 như sau:

+ Kinh phí thực hiện: 5.000.000 đồng/đề tài.

+ Điều kiện tham gia: Sinh viên chính quy hoặc học viên cao học (không quá 03 thành viên tham gia/đề tài).

+ Thời gian thực hiện đề tài: 06 tháng kể từ khi được ký hợp đồng.

+ Hạn chót sinh viên/ học viên cao học đăng ký đề tài qua mạng: https://bit.ly/2ImBA2K

Đợt 1: ngày 10/06/2018 (dành cho đối tượng sinh viên/học viên dự kiến tốt nghiệp sau tháng 12/2018)

Đợt 2: ngày 10/10/2018 (dành cho đối tượng sinh viên/học viên cao học dự kiến tốt nghiệp sau tháng 06/2019)

Thân ái,

Trần Đại Dương.

Đồi phối Nghiên cứu khoa học Khoa KTMT.