HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

AUN-ACTS Student Exchange Program - September Intake AY 2017/2018

trường Universitas Indonesia về việc triển khai nhận sinh viên đăng ký tham gia ACTS tháng 9 2017/2018. Trường Universitas Indonesia có cấp học bổng UI Study Award cho sinh viên trúng tuyển ACTS. Sinh viên được yêu cầu điền vào mẫu form (đính kèm) để hoàn tất hồ sơ.

Thông tin về chương trình và học bổng vui lòng xem thêm tạihttp://international.ui.ac.id/news/scholarship-corner-call-for-application-ui-exchange-program-scholarship.html. và file đính kèm