HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

FPT Software Internship 2016

FPT-software HCM đang triển khai chương trình thực tập 2016. Chương trình hướng đến đối tượng là các bạn sinh viên năm 3 hoặc năm 4 chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông hoặc cơ điện tử… Đặc biệt là sinh viên đã hoàn thành chương trình Global Software Talent (GST) của FSOFT.

 

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1t7OyGDmYDZx709lbFc4RkdQg2kGsaUqVd2wvzeT2CEo/viewform?usp=send_form.

Hạn chót đăng ký: 15/02/2016

 

Các bạn SV xem chi tiết trong file đính kèm.