HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

FPT-Software tuyển dụng 2016 - nhóm ngành liên quan C/C++

FPT Software HCM tuyển dụng Fresher 2016.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp bậc Đại học ngành Khoa học máy tính hoặc liên quan.

- Có nền tảng về khoa học máy tính: lập trình hướng đối tượng, cấu trúc dữ liệu,...

- Có kinh nghiệm lập trình C/C++

- Có khả năng giải quyết vấn đề nhanh và sáng tạo

- Ngoại ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

Đăng ký:

+ Đường link đăng ký trực tiếp: https://docs.google.com/forms/d/1h4nsBaqQKl6HhE7QHZmaguiRnDeG9kecY1FbC64w-bw/viewform

+ Hoặc gửi CV vào email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chi tiết xem file đính kèm.