HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

[SHTP] AI Hack 2020

Với mục tiêu tạo cơ hội để giới thiệu, xây dựng và phát triển cộng đồng nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, góp phần giúp các dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có định hướng đầu tư công nghệ, giải pháp phù hợp để hội nhập và phát triển, Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC) tổ chức Cuộc thi AI Hack 2020, chi tiết như sau:

1. Thời gian đăng ký: từ ngày 03/10 - 20/10/2020.

Link đăng ký: https://forms.gle/AahrdWpy5uSb2DCs7

Website Cuộc thi: http://aihack.vn/

2. Tiêu chí xét chọn:

- Các nhóm/tổ chức có pháp nhân ở Việt Nam.

- Có sản phẩm đã thương mại hóa.

- Không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Có dữ liệu thu thập được từ sản phẩm/ dịch vụ cung cấp.

3. Lĩnh vực dự thi:

- AI: Giải pháp AI dựa trên data đã phân tích.

- Big Data: Lưu trữ, gán nhãn, phân tích dữ liệu.

- IoT: Thu thập dữ liệu từ giải pháp IoT.

4. Cơ cấu giải thưởng:

- 01 GIẢI NHẤT bao gồm:

+ Tiền mặt: 50.000.000 đồng.

+ Gói ươm tạo tại SHTP-IC trong 3 năm tối đa 500 triệu đồng.

+ Gói hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM lên đến 2 tỷ đồng.

- 05 GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 10.000.000 đồng/giải + Gói ươm tạo tại SHTP-IC trong 3 năm tối đa 500 triệu đồng. 

 AI Hack 2020

Mọi thắc mắc về Cuộc thi, xin vui lòng liên hệ:

Mr Nam - 0962 370 370 -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ms Nga - 0963 217 421 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.