HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

[NCKH-SV] Kết quả xét duyệt đề tài NCKH-SV2019 đợt 3

Chào các bạn sinh viên,

 

Khoa Kỹ thuật Máy tính thông báo kết quả xét duyệt đề tài NCKH-SV2019 đợt 3 như trong file đính kèm.

Trong đợt xét duyệt này, Khoa Kỹ thuật Máy tính tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về số lượng đề tài được phê duyệt với 22 đề tài.

Các bạn sinh viên thực hiện đề tài trong vòng 6 tháng, bắt đầu từ ngày nhận được thông báo này (19/03/2020).

 

Trân trọng,