Danh sách bài giảng khoa KTMT

STT Tên Môn Học Đề cương môn học Link tải bài giảng
Sinh viên Giảng viên
 1 Nhập môn mạch số link link link
Kiến trúc máy tính link link link
Hệ điều hành link link link
Thiết kế luận lý link Link link
Các thiết bị và mạch điện tử link Link link
Tổ chức và kiến trúc máy tính link Link link
Lý thuyết mạch điện link Link link
Thiết kế vi mạch số link Link link
Thiết kế vi mạch với HDL link Link link
10  Lập trình hệ thống với Java link Link link
11  Thiết kế vi mạch tương tự link Link link
12  Tương tác người máy link Link link
13  Vi xử lý, vi điều khiển Link Link link
14  Kỹ thuật chế tạo vi mạch Link Link Link
 15  Thực hành điện tử cơ bản   Link  Link
         
         
  • Lưu ý các bạn sinh viên chỉ được tải ở cột dành cho Sinh viên
  • Thông tin yêu cầu tải bài giảng dành cho Giảng viên vui lòng gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.