BIỂU MẪU

Quy trình-biểu mẫu thực hiện học phần Thực tập doanh nghiệp (áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2020-2021 trở đi)

            Phạm vi áp dụng:

Học phần CE502, CE501- Thực tập doanh nghiệp  bao gồm cả hệ Chính quy đại trà và Chất lượng cao Khoa Kỹ thuật máy tính

           Thời gian áp dụng:

Bắt đầu từ học kỳ I năm học 2020-2021 trở đi

NỘI DUNG CHI TIẾT XEM TRONG FILE ĐÍNH KÈM