• Thông báo thời gian và địa điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2019-2020

  • Danh sách giảng viên phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2019-2020

  • Thông báo về việc làm Khóa luận tốt nghiệp HK2(2019-2020)

  • Thông báo về kế hoạch thực hiện các học phần đồ án HK2(2019-2020) Hệ CQĐT+CLC

  • Thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2019-2020

  • Thông báo thời gian báo cáo Thực tập doanh nghiêp HK1_Năm học 2019-2020 - Chất lượng cao

  • Thông báo kế hoạch báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 1 năm học 2019-2020

[UIT-TTPC&ĐBCL] Thông báo về việc khảo sát trực tuyến lấy ý kiến của sinh viên
[UIT-TTPC&ĐBCL] Thông báo về việc khảo sát trực tuyến lấy ý kiến của sinh viên

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-ĐHCNTT-ĐBCL ngày 17/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;
Căn cứ Kế hoạch rà soát, cải tiến chất lượng giáo dục giai đoạn 2016- 2020 ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Hiệu

Thông báo thời gian và địa điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2019-2020
Thông báo thời gian và địa điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2019-2020

Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: 06/03/2020.

Địa điểm bảo vệ: Phòng E6.3, E11.2 và E11.4.

Thời gian và điểm điểm cụ thể của từng đề tài sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm.

Lưu ý:

Mỗi đề tài bảo vệ sẽ diễn ra trong 20 phút trong đó mỗi nhóm có 10 phút trình bày và demo (File báo cáo tối đa 15 slide), 10

[Seminar] Kỹ thuật Matching trong layout mạch CMOS
[Seminar] Kỹ thuật Matching trong layout mạch CMOS

Vào chiều thứ 7, ngày 21/12/2019, khoa Kỹ thuật Máy tính đã tổ chức buổi seminar về kỹ thuật matching trong layout mạch CMOS.

Diễn giả của buổi seminar là các kỹ sư đến từ công ty TNHH Công nghệ Microchip - Công ty có trụ sở tại Mỹ, chuyên cung cấp các lõi bộ nhớ và các mạch analog trong lĩnh vực bán dẫn.

Hình ảnh kỹ sư của

[Microchip] Analog Design Engineer
[Microchip] Analog Design Engineer

Job Purpose
We are looking for a smart and passionate designer with experience and interest in analog IC design. The position demands strong technical background to do R&D, Product definition, Feasibility, Specification, Design and verification at both module, device and system level. Transistor level design experience with

[NCKH-SV] Đăng ký đề tài NCKH-SV 2019
[NCKH-SV] Đăng ký đề tài NCKH-SV 2019

Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên/ học viên cao học, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên/ học viên cao học và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị mình về đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên