• Thông báo Kế hoạch thực hiện đồ án học kỳ 2 năm học 2021-2022 Hệ chính quy đại trà và Chất lượng cao

  Thông báo Kế hoạch thực hiện đồ án học kỳ 2 năm học 2021-2022 Hệ chính quy đại trà và Chất lượng cao

 • Thông báo Kế hoạch thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 (2021-2022) Hệ Chính quy Đại trà và Chất lượng cao

  Thông báo Kế hoạch thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 (2021-2022) Hệ Chính quy Đại trà và Chất...

 • Danh sách giảng viên phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2021-2022

  Danh sách giảng viên phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2021-2022

 • Thông báo nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp HK1(2021-2022) hệ Chính quy Đại trà

  Thông báo nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp HK1(2021-2022) hệ Chính quy Đại trà

 • Thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2021-2022

  Thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2021-2022

 • Thông báo về việc nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp HK1 (2021-2022) - Chất lượng cao

  Thông báo về việc nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp HK1 (2021-2022) - Chất...

 • Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 4 (tháng 11/12) năm 2021- nộp hồ sơ online

  Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 4 (tháng 11/12) năm 2021- nộp hồ sơ online

[Robert Bosch Engineering] IOT AUTOMOTIVE: SOFTWARE DEFINED VEHICLE Seminar
[Robert Bosch Engineering] IOT AUTOMOTIVE: SOFTWARE DEFINED VEHICLE Seminar
IOT IN AUTOMOTIVE: SOFTWARE DEFINED VEHICLE
Khi tham gia chủ đề "IOT AUTOMOTIVE: SOFTWARE DEFINED VEHICLE” có những gì?
- Góc nhìn chuyên sâu về việc tích hợp công nghệ IoT (Internet of Things) với phần mềm trong xe hơi
- Định hướng rõ nét về sự phát triển của công nghệ ô tô ở thời đại số
- Cơ hội làm việc tại một
[Epam Việt Nam] Javascript Competency
[Epam Việt Nam] Javascript Competency

EPAM Việt Nam là một trong 35 thành viên trực thuộc tập đoàn EPAM Systems với hơn 42000 nhân viên trên toàn thế giới. Epam tự hào với vai trò đồng thời là người tư vấn và kỹ sư phần mềm trong các dự án quốc tế của khách hàng thông qua các giải pháp công nghệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hiện tại, Epam Vietnam thành lập năm

 
   
HỆ THỐNG CẢNH BÁO XÂM NHẬP MẶN
HỆ THỐNG CẢNH BÁO XÂM NHẬP MẶN

Author: 

 • Nguyen Hoang Tan
 • Nguyen Dinh Nhat Minh

Chương 1. LÝ THUYẾT, ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1.      Thực trạng hiện nay

Hạn, kiệt, mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thường xuất hiện vào các năm có cực đoan về khí hậu, thời tiết. Minh chứng, một số mùa khô có mức độ