• Thông báo về việc báo cáo giữa kỳ khóa luận tốt nghiệp đợt 2, 2021-2022

 • Thông báo nộp đơn cứu xét xử lý học vụ học kỳ 1, năm học 2021-2022 - Chất lượng cao

  Thông báo nộp đơn cứu xét xử lý học vụ học kỳ 1, năm học 2021-2022 - Chất lượng cao

 • Danh sách SV dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2021-2022 Hệ Chính quy đại trà

  Danh sách SV dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2021-2022 Hệ Chính quy đại trà

 • Kế hoạch Xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2021-2022

  Kế hoạch Xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2021-2022

 • Thông báo báo cáo đề cương khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2021-2022

  Thông báo báo cáo đề cương khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2, năm học 2021-2022

 • Thông báo về việc nộp Khóa luận tốt nghiệp HK1, 2021-2022 (bản hoàn chỉnh)

  Thông báo về việc nộp Khóa luận tốt nghiệp HK1, 2021-2022 (bản hoàn chỉnh)

 • Thông báo thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2021-2022

  Thông báo thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2021-2022

Thông báo về việc báo cáo giữa kỳ khóa luận tốt nghiệp đợt 2, 2021-2022
Thông báo về việc báo cáo giữa kỳ khóa luận tốt nghiệp đợt 2, 2021-2022

Thời gian bắt đầu hội đồng: 8h30, thứ 3 ngày 26/04/2022.

Địa điểm báo cáo: Phòng E6.1, E6.3 và E6.8.

Để chuẩn bị cho việc báo cáo giữa kỳ, sinh viên cần chuẩn bị các nội dung sau:

1. Báo cáo tóm tắt nội dung đề tài đang thực hiện đến thời điểm hiện tại trong 1 đến 2 trang A4, tuyệt đối không được hơn 2 trang

[Robert Bosch Engineering] IOT AUTOMOTIVE: SOFTWARE DEFINED VEHICLE Seminar
[Robert Bosch Engineering] IOT AUTOMOTIVE: SOFTWARE DEFINED VEHICLE Seminar
IOT IN AUTOMOTIVE: SOFTWARE DEFINED VEHICLE
Khi tham gia chủ đề "IOT AUTOMOTIVE: SOFTWARE DEFINED VEHICLE” có những gì?
- Góc nhìn chuyên sâu về việc tích hợp công nghệ IoT (Internet of Things) với phần mềm trong xe hơi
- Định hướng rõ nét về sự phát triển của công nghệ ô tô ở thời đại số
- Cơ hội làm việc tại một
[Epam Việt Nam] Javascript Competency
[Epam Việt Nam] Javascript Competency

EPAM Việt Nam là một trong 35 thành viên trực thuộc tập đoàn EPAM Systems với hơn 42000 nhân viên trên toàn thế giới. Epam tự hào với vai trò đồng thời là người tư vấn và kỹ sư phần mềm trong các dự án quốc tế của khách hàng thông qua các giải pháp công nghệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hiện tại, Epam Vietnam thành lập năm

 
   
HỆ THỐNG CẢNH BÁO XÂM NHẬP MẶN
HỆ THỐNG CẢNH BÁO XÂM NHẬP MẶN

Author: 

 • Nguyen Hoang Tan
 • Nguyen Dinh Nhat Minh

Chương 1. LÝ THUYẾT, ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1.      Thực trạng hiện nay

Hạn, kiệt, mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thường xuất hiện vào các năm có cực đoan về khí hậu, thời tiết. Minh chứng, một số mùa khô có mức độ