• Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 4 (tháng 11/12) năm 2021- nộp hồ sơ online

  Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 4 (tháng 11/12) năm 2021- nộp hồ sơ online

 • Thông báo về việc báo cáo giữa kỳ khóa luận tốt nghiệp đợt 1, 2021-2022

  Thông báo về việc báo cáo giữa kỳ khóa luận tốt nghiệp đợt 1, 2021-2022

 • Thông báo nộp đơn cứu xét xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2020-2021 - Chất lượng cao

  Thông báo nộp đơn cứu xét xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2020-2021 - Chất lượng cao

 • Thông báo nộp đơn cứu xét xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2020-2021- Chính quy đại trà

  Thông báo nộp đơn cứu xét xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2020-2021- Chính quy đại trà

 • Kế hoạch Xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2020-2021

  Kế hoạch Xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2020-2021

 • Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 9 năm 2021(nộp hồ sơ online)

  Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 tháng 9 năm 2021(nộp hồ sơ online)

 • Thông báo về việc nộp lại đề cương chi tiết học kỳ 1, năm học 2021-2022

  Thông báo về việc nộp lại đề cương chi tiết học kỳ 1, năm học 2021-2022

[Robert Bosch Engineering] IOT AUTOMOTIVE: SOFTWARE DEFINED VEHICLE Seminar
[Robert Bosch Engineering] IOT AUTOMOTIVE: SOFTWARE DEFINED VEHICLE Seminar
IOT IN AUTOMOTIVE: SOFTWARE DEFINED VEHICLE
Khi tham gia chủ đề "IOT AUTOMOTIVE: SOFTWARE DEFINED VEHICLE” có những gì?
- Góc nhìn chuyên sâu về việc tích hợp công nghệ IoT (Internet of Things) với phần mềm trong xe hơi
- Định hướng rõ nét về sự phát triển của công nghệ ô tô ở thời đại số
- Cơ hội làm việc tại một
[Viosoft] Tuyển kỹ sư Vi mạch làm việc từ xa
[Viosoft] Tuyển kỹ sư Vi mạch làm việc từ xa

Job Description
● Extensive knowledge of verification methodologies particularly UVM and SystemVerilog
● Strong experience in the specification and implementation of verification infrastructures, test benches, models, assertions and functional tests in Verilog and SystemVerilog
● Familiarity with constrained random

[Epam Việt Nam] Javascript Competency
[Epam Việt Nam] Javascript Competency

EPAM Việt Nam là một trong 35 thành viên trực thuộc tập đoàn EPAM Systems với hơn 42000 nhân viên trên toàn thế giới. Epam tự hào với vai trò đồng thời là người tư vấn và kỹ sư phần mềm trong các dự án quốc tế của khách hàng thông qua các giải pháp công nghệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hiện tại, Epam Vietnam thành lập năm

 
   
HỆ THỐNG CẢNH BÁO XÂM NHẬP MẶN
HỆ THỐNG CẢNH BÁO XÂM NHẬP MẶN

Author: 

 • Nguyen Hoang Tan
 • Nguyen Dinh Nhat Minh

Chương 1. LÝ THUYẾT, ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1.      Thực trạng hiện nay

Hạn, kiệt, mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thường xuất hiện vào các năm có cực đoan về khí hậu, thời tiết. Minh chứng, một số mùa khô có mức độ