THỰC TẬP - VIỆC LÀM

[Ikorn Solutions] Tuyển dụng Thực tập sinh 06/2018

1/ TTS Kiểm thử Phần mềm Nhúng (Embedded Software Testing Intern): Link 1

-          Số lượng: 02 sinh viên

-          Thời hạn nộp hồ sơ và phỏng vấn15/6/2018

-          Thời gian bắt đầu công việc01/7/2018

Các cơ hội thực tập khác cho các bạn sinh viên:

2/ TTS Database Engineer InternLink 2

3/ TTS Business Analyst InternLink 3

-          Thời hạn nộp hồ sơ và phỏng vấn15/6/2018

Mọi thông tin về vị trí thực tập và nộp hồ sơ vui lòng liên hệ Ms Hoa – HR Lead (Tel: 6297 1141; Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )