THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Kế hoạch thực tập doanh nghiệp học kỳ II (2017-2018) – Hệ Chính quy Đại trà

SV xem chi tiết trong file đính kèm.

Lưu ý: Kể từ học kỳ 2 năm học 2017-2018 Khoa KTMT có 1 chút cải tiến trong thực hiện học phần Thực tập do đó rất mong các bạn đọc kỹ các thông báo cũng như quy trinh và biểu mẫu mà Khoa đã công bố.

Chúc các bạn thực tập đạt kết quả tốt.