THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Thông báo nộp báo cáo thực tập doanh nghiệp lớp CE501.H21.MTCL

Sinh viên đã đăng ký thực tập doanh nghiệp HK II năm học 2016-2017 (lớp CE501.H21.MTCL) nộp báo cáo thực tập trong 2 ngày 30/5/2017-31/5/2017

         Sáng từ 8g30 đến 11g00

           Chiều từ 13g30 đến 15g30

           Tại Văn phòng Khoa KTMT – E6.2

Sinh viên nộp:

           Ba cuốn báo cáo Thực tập doanh nghiệp              

          Phiếu đánh giá quá trình thực tập của công ty (SV sử dụng mẫu đánh giá của khoa hoặc có thể sử dụng mẫu đánh giá thực tập của công ty nơi thực tập, Phiếu đánh giá quá trình thực tập SV kẹp sau trang bìa báo cáo thực tập (không đóng chung cùng báo báo)

           Phiếu Bảng theo dõi quá trình thực tập của giảng viên hướng dẫn thực tập theo DS mà khoa đã phân công đâù học kỳ

[3 biểu mẫu trên SV tải trên web Khoa KTMT-> Biểu mẫu thực tập]. link: http://ktmt.uit.edu.vn/bieu-mau/252-b-ng-danh-gia-qua-trinh-th-c-t-p-m-u-trinh-bay-bao-cao-th-c-t-p

Khi nộp báo cáo thực tập, sinh viên phải ký tên vào danh sách Bảng điểm, vì vậy SV phải tự nộp báo cáo của mình; khi nộp mang theo Thẻ sinh viên.

          Trước khi đi nộp báo cáo, SV nhập nội dung theo mẫu “Thong tin thuc tap” đính kèm đặt tên file theo MSSV và gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   (tiêu đề email các bạn ghi: Thông tin thực tập- MSSV) từ nay đến hết ngày 29/5/2017.  (Nếu nhóm thực tập >= 2SV , các bạn chỉ cần cử 1 bạn đại diện gửi  email bao gồm thông tin thực tập của cả nhóm)

        Thời gian báo  cáo thực tập trước hội đồng dự kiến: Hội đồng báo cáo TT ngày 02/6/2017 (sinh viên soạn slide báo cáo sao cho thời gian trình bày 1 báo cáo thực tập + demo tối đa 10 phút) ( Danh sách Hội đồng và thời gian báo cáo sẽ thông báo cụ thể trên web khoa KTMT)