THỰC TẬP - VIỆC LÀM

TB Kế hoạch thực tập doanh nghiệp học kỳ II năm học 2016-2017

 

  THÔNG BÁO

 Kế hoạch thực tập doanh nghiệp học kỳ II năm học 2016-2017

  1. KẾ HOẠCH THỰC TẬP

                   Các mốc thời gian cho môn học thực tập doanh nghiệp (TTDN) dự kiến như sau:

-         Thời gian thực tập: từ khi SV đăng ký học phần HK2 – đến 27/5/2017

-         Nộp báo cáo thực tập: 30/5/2017-31/5/2017

-         Hội đồng chấm thực tập dự kiến:  dự kiến sau ngày 05/6/2017(Khoa sẽ thông báo cụ thể trên web Khoa KTMT sau khi SV nộp báo cáo thực tập)

  1. LƯU Ý

-         SV truy cập website khoa KTMT: http://ce.uit.edu.vn/ ->BIỂU MẪU->Biểu mẫu thực tập/( http://ce.uit.edu.vn/bieu-mau/252-b-ng-danh-gia-qua-trinh-th-c-t-p-m-u-trinh-bay-bao-cao-th-c-t-p )  để thực hiện theo các hướng dẫn và yêu cầu của khoa KTMT về việc thực tập cũng như tải các biểu mẫu liên quan.

-         Sinh viên  cần liên hệ với giảng viên được phân công hướng dẫn (Danh sách bên dưới) để được tư vấn về nội dung báo cáo thực tập.

Sinh viên lưu ý: điểm thực tập sẽ tính như sau: 40% điểm quá trình do GV hướng dẫn cho điểm, 60% điểm còn lại do hội đồng chấm thực tập cho điểm

 

 

 

Nơi nhận:

- SV lớp CE501.H21;

- Lưu: KTMT.

                         

   KT.TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

   
       
       
 

  Lâm Đức Khải

 

 

 

 

 

DS PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN THỰC TẬP:           

STT Mã số SV Họ và tên sinh viên GV  hướng dẫn thực tập Ghi chú
1 10520005 Nguyễn Phạm Anh Duy Trịnh Lê Huy (huytl@uit.edu.vn)  
2 10520387 Châu Thịnh Khang  
3 11520123 Phạm Viết Hoàng  
4 12520196 Nguyễn Quốc Khánh  
5 12520314 Đoàn Nguyễn Xuân Phong  
6 12520339 Trần Đức Quân  
7 12520589 Nguyễn Phạm Hoàng Hiệp  
8 12520622 Quang Phúc Đăng Khoa  
9 12520831 Trần Đình Hà  
10 12520943 Thái Anh Vũ  
11 13520083 Trần Quang Chương  
12 13520190 Hoàng Đức Đạt  
13 13520299 Châu Nhật Hoàng  
14 13520394 Lâm Quang Khiêm Phan Đình Duy ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )  
15 13520395 Nguyễn Thanh Khiêm  
16 13520404 Nguyễn Văn Khoa  
17 13520487 Lê Công Lý  
18 13520631 Trần Thiên Phú  
19 13520658 Hoàng Duy Phương  
20 13520666 Nguyễn Bảo Quân  
21 13520716 Nguyễn Thanh Sơn  
22 13520789 Ngô Tấn Thành  
23 13520878 Trần Tiến  
24 13520880 Dương Trọng Tiến  
25 13520987 Nguyễn Thanh Tuấn  
26 13520996 Trần Linh Tuấn  
27 15520473 Phan Văn Mến