THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Chương Trình Tuyển Dụng "Vườn Ươm Tài Năng" - Fresher Training Program - CSC Vietnam

CSC Vietnam triển khai chương trình đào tạo Vườn Ươm Tài Năng (Fresher Training Program) cho công nghệ COBOL và JAVA vào ngày 07 tháng 11 năm 2016. Chương trình đào tạo sẽ kéo dài trong 06 tuần – 08 tuần làm việc liên tục và các bạn sinh viên sẽ được đào tạo tại công ty CSC Việt nam trong giờ hành chánh. Công ty hỗ trợ tiền trợ cấp 3.000.000 VND/ tháng cho mỗi bạn sinh viên khi tham gia đầy đủ chương trình. Sau khi đào tạo, các bạn sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại CSC Việt Nam.

 

Đối tượng của chương trình là các bạn:

-  Sinh viên năm cuối chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp trong ngành CNTT hoặc đã tốt nghiệp nhưng đi làm dưới 06 tháng.

-  Có kỹ năng tiếng Anh giao tiếp tốt.

-  Có kiến thức tổng quát về ngôn ngữ lập trình như yêu cầu.

-  Tham gia liên tục trong vòng 06 tuần- 08 tuần đào tạo.

-  Cam kết làm việc với CSC Việt nam ít nhất 24 tháng kể từ ngày được tuyển dụng chính thức.

 

Vui lòng lưu ý:

-  Các bạn sinh viên có thể nộp CV tham gia trực tiếp đến địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-  Các bạn sinh viên nên ghi rõ tên chương trình đào tạo khi nộp đơn (COBOL hoặc JAVA Fresher Training Program)