THỰC TẬP - VIỆC LÀM

[From FSOFT HCM] - Tuyển dụng Fresher C/C++/Embedded

Hiện nay FPT đang cần 15 Fresher C/C++/Embedded Developers, các bạn sẽ tham gia training với dự án tại phòng Đào tạo
Sau đó về thẳng dự án làm việc.
Thông tin chi tiết các bạn xem trong file đính kèm: