THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Lớp học Scrum trong hè của Axon Active VietNam

Lớp học quy trình phát triển phần mềm Scrum (thực hành trên dự án IoT) trong hè do Axon Active VietNam tổ chức tại trường từ ngày 11-15/7/2016 do CIO Axon Active - Mr. Sussman Sebastian phụ trách. Axon Active VietNam là một trong các đối tác đã ký MOU với trường.

Lớp học này đã từng được tổ chức thành công lần 1 vào hè năm 2014 (hình ảnh năm 2014) và thu hút khá đông các bạn sinh viên tham gia. Lớp học dành cho sinh viên năm tư và năm cuối (Khoá 2012, 2013) và trao đổi bằng Tiếng Anh trong quá trình học (những phần khó sẽ có phiên dịch Tiếng Việt)

Đối với các bạn hoàn thành sẽ có giấy chứng nhận hoàn thành khoá học, và có cơ hội được tuyển dụng trực tiếp vào Axon Active VietNam

Thông tin của lớp học được đăng tải tại Forum trường (http://forum.uit.edu.vn/threads/61379). Các bạn sinh viên sẽ đăng ký trực tiếp tại Forum.