THỰC TẬP - VIỆC LÀM

Datalogic tuyển dụng thực tập sinh - Công nghệ phần mềm

Dưới đây là thông tin tuyển thực tập sinh của công ty Datalogic

-         Số lượng: 3 bạn

-         Thời gian: 2 tháng hè (giữa tháng 6 đến giữa tháng 8/2016)

-         Trách nhiệm chính:

          +          Lập trình các phần mềm hỗ trợ quản lý sản xuất

-         Yêu cầu:

          +          Sv năm 4, có định hướng sẽ làm luận văn về lĩnh vực phần mềm

          +          Hoặc đã hoàn thành luận văn có liên quan đến lĩnh vực phần mềm

          +          Kỹ năng gì: Lập trình C#, Lập trình SQL, Giao tiếp C# với SQL

-         Quyền lợi:

          +          Phụ cấp thực tập: 150.000/ ngày

          +          Công ty hỗ trợ xe đưa đón, hoặc phụ cấp đi lại nếu tự túc phương tiện

          +          Bảo hiểm 24x24, ăn trưa, tham gia các hoạt động tại công ty.

-         Liên hệ:

          Phòng Nhân sự - Lan Huỳnh

          Phone: 08 3730 8481 – máy lẻ 5106

          Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Lan, Huynh (Ms.)
HR Officer

Description: Description: Description: Email Signature for outlook

Phone: 84 8 37308481 Ext 5106  |  Mobile: 0946 914 984

Datalogic Vietnam LLC 
Lot I-4b, Saigon High Tech Park, District 9, HCMC

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |  www.datalogic.com

 

CONFIDENTIALITY NOTICE. This message is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and/or privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure, or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please destroy all copies of the original message, including any and all attachments, and notify the sender immediately.!!!!