THỰC TẬP - VIỆC LÀM

ICDREC tuyển Kỹ sư thiết kế vi mạch năm 2014

Các bạn quan tâm vui lòng xem nội dung tuyển dụng tại link:  http://icdrec.edu.vn/news/th%C3%B4ng-b%C3%A1o/tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng/tuy%E1%BB%83n-k%E1%BB%B9-s%C6%B0-thi%E1%BA%BFt-k%E1%BA%BF-vi-m%E1%BA%A1ch-0