THỰC TẬP - VIỆC LÀM

[GẤP] Tuyển IT cho ngân hàng

 Một ngân hàng đang cần gấp các sinh viên có học lực KHÁ+, và các kỹ năng sau:

     - Có  kinh nghiệm về Linux/Unix,/Window Middleware; Ưu tiên biết lập trình.

     - Biết lập trình Shell Script.

     - Khả năng tư duy tốt và học hỏi nhanh

     - Ham học hỏi, tìm hiểu công nghệ mới

     - Năng động trong công việc

Các bạn gửi CV qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được sắp xếp phỏng vấn.