HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo danh sách Hội đồng chấm KLTN HK2_2016-2017

Danh sách Hội đồng sinh viên xem trong file danh sách Hội đồng đính kèm.

Sinh viên các nhóm tự liên hệ với giảng viên phản biện từ ngày 20/06/2017 – 24/06/2017 để phản biện đề tài, các quyển đề tài khóa luận khoa sẽ tự chuyển đến giảng viên phản biện.

Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017 dự kiến: 05/07/2017

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ văn phòng khoa để được hướng dẫn giải quyết.

Thông báo danh sách sinh viên trễ học phí HK2 Năm học 2016-2017

Khoa KTMT thống báo danh sách các bạn sinh viên đóng học phí trễ. Các bạn nhanh chóng liên hệ phòng KHTC để hòan thành đóng học phí.

Danh sách đính kèm bên dưói.

Thông báo danh sách sinh viên trễ học phí

Khoa KTMT thống báo danh sách các bạn sinh viên đóng học phí trễ. Các bạn nhanh chóng liên hệ phòng KHTC để hòan thành đóng học phí.

Danh sách đính kèm bên dưói.

Thông báo bổ sung môn học vào nhóm môn học tự chọn Chuyên nghành 2 khóa tuyển từ năm 2006 đến 2010

Theo thông báo ngày 28/6/2013 Sinh viên các khóa 1, 2, 3, 4, 5(khóa tuyển từ năm 2006 đến 2010) Khoa Kỹ thuật máy tính có thể chọn một trong ba môn sau để tính điểm tích lũy môn tự chọn Chuyên ngành 2:

-           Trình biên dịch (CE314)

-           Hệ thống thời gian thực (CE312)

-           Xử lý song song và hệ thống phân tán (CE313)

Tuy nhiên, do chương trình đào tạo của khoa KTMT từ năm 2012 trở đi có nhiều thay đổi nên các  môn học thuộc 3 môn học trên ít được mở nên :

Sinh viên các khóa 1, 2, 3, 4, 5(khóa tuyển từ năm 2006 đến 2010) Khoa Kỹ thuật máy tính có thể học một trong các môn học sau làm môn học tự chọn chuyên ngành 2:

-           Trình biên dịch (CE314)

-           Hệ thống thời gian thực (CE312)

-           Xử lý song song và hệ thống phân tán (CE313)

-           Logic mờ và ứng dụng (CE316)

-           Điều khiển tự động nâng cao(CE317)

-           Robot công nghiệp(CE303)