HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo nộp lại đơn đăng ký khóa luận tốt nghiệp Học kỳ 1, năm học 2017-2018

Khoa Kỹ thuật máy tính thông báo về việc nộp lại đơn đăng ký Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2017-2018 như sau:

- Đối với các đề tài Hội đồng xét duyệt có ý kiến thì sinh viên hội ý với giảng viên hướng dẫn và chỉnh sửa phiếu đăng ký đề tài theo ý kiến của Hội đồng, nộp lại phiếu đăng ký đã chỉnh sửa và kèm 1 trang ghi chú về các nội dung đã chỉnh sửa so với bản đăng ký cũ về văn phòng khoa đến hết thứ 2 ngày 02/10/2017 (phòng E6.2)

- Đối với các đề tài Hội đồng không có ý kiến thì sinh viên tiến hành thực hiện đề tài với các nội dung như trong phiếu đăng ký.

Lịch tiếp sinh viên học kỳ 1, 2017-2018

LỊCH TIẾP SINH VIÊN CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP
KHOA: KỸ THUẬT MÁY TÍNH
HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018
             
  THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 (nếu có)
Tiết 1 Hồ Ngọc Diễm
10h-11h30, E6.6
Lầu Phi Tường
 8h00-11h00, E6.4

Trịnh Lê Huy
10h-11h, E6.6

Trần Ngọc Đức
9h-11h30, E6.4

Hà Lê Hoài Trung
7h30-9h00, E6.8

Trương Văn Cương
 9h00-11h30, E6.6
Hà Lê Hoài Trung
10h00-11h30, E6.8

Nguyễn Thanh Thiện
7g30-11g, E6.4

Ngô Hiếu Trường
 8h00-11h30, E6.6
Phạm Quốc Cường
10h15-11h, E6.6
Phan Đình Duy
8h00-11h00, E6.4

Hồ Ngọc Diễm
10h-11h30, E6.6

Nguyễn Duy Xuân Bách
10h-11h, E6.4
 
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
NGHỈ TRƯA
Tiết 6 Trần Văn Quang
13h00-15h30, E6.4
    Phạm Quốc Cường
15h15-16h, E6.6

Nguyễn Duy Xuân Bách
15h15-16h, E6.4
Chung Quang Khánh
15h - 17h; E6.4

Lâm Đức Khải
14h-16h, E6.2
 
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
             
             
STT HỌ TÊN GIẢNG VIÊN CVHT LỚP LỊCH TIẾP SINH VIÊN EMAIL
1 Trịnh Lê Huy KTMT0001 Thứ 3, 10h-11h, E6.6 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Lầu Phi Tường (thay Nguyễn Thanh Sang) KTMT2013 Sáng thứ 3 từ 8h00-11h00, Phòng E6.4
mobile: 0933-034-999
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Hồ Ngọc Diễm MTCL2013 Sáng thứ 2, thứ 6, từ 10h đến 11h30.
Phòng E6.6
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Trần Văn Quang KTMT2014 Chiều thứ 2 từ 13h00-15h30; Phòng E6.4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Trần Ngọc Đức MTCL2014 Sáng thứ 3 từ 9h đến 11h30. Phòng E6.4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Hà Lê Hoài Trung KTMT2015 Sáng thứ 3 từ 7h30 đến 9h00, Phòng E6.8
Sáng thứ 4 từ 10h00 đến 11h30, Phòng E6.8
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Chung Quang Khánh (thay Nguyễn Việt Quốc) MTCL2015.1 Thứ 6: 15h - 17h; E6.4; 0907060401 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Nguyễn Duy Xuân Bách MTCL2015.2 Chiều thứ 5: 15h15 đến 16h, Phòng E6.4
Sáng thứ 6: 10h đến 11h, Phòng E6.4
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Nguyễn Thanh Thiện KTMT2016 Sáng thứ 4 từ 7g30 đến 11g. Phòng E6.4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Trương Văn Cương MTCL2016.1 Sáng T3, 9h00-11h30, Phòng E6.6 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Ngô Hiếu Trường MTCL2016.2 Sáng thứ 4 từ 8h00 đến 11h30, phòng E6.6 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Lâm Đức Khải KTMT2017 Chiều thứ  6: 14h đến 16h, phòng E6.2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Phan Đình Duy MTCL2017.1 Sáng thứ 6 từ 8h00 đến 11h00, phòng E6.4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Phạm Quốc Cường MTCL2017.2 Sáng thứ 5: 10h15 đến 11h, phòng E6.6
Chiều thứ 5: 15h15 đến 16h, phòng E6.6
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo nộp lại đơn đăng ký và bảo vệ đề cương Khóa luận tốt nghiệp HK1, 2017-2018 lớp CE505.I11 và CE505.I11.MTCL

Sinh viên làm lại mẫu đơn đăng ký theo mẫu đính kèm đã cập nhật. Nộp bản đăng ký giấy về khoa, và gửi file mềm đăng ký về email cho cô Nữ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tiêu đề email ghi <KLTN>_<Mã SV>_<Họ tên SV>

Thời gian nộp bản giấy về khoa và gửi file mềm: Từ ngày 18/9/2017 - 21/9/2017.

Sinh viên phải báo cáo về đơn đăng ký này trước Hội đồng xét duyệt.

Thời gian báo cáo: 9h00, ngày 22/9/2017.

Địa điểm báo cáo: Phòng E6.3 và E6.8.

Nội dung báo cáo (Mỗi nhóm chuẩn bị Slide khoảng 5-7 slides, trình bày trong 5 phút/mỗi nhóm):

      1. Tổng quan đề tài.

      2. Mục tiêu đề tài.

      3. Phương pháp thực hiện và đánh giá đề tài.

Thông báo đăng ký đề tài đồ án học kỳ 1 năm học 2017-2018, lớp CE201.I11.MTCL

Sinh viên xem thông báo ở file đính kèm.