HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo thời gian nộp báo cáo TTDN HKII (2015-2016)

Sinh viên đã thực tập doanh nghiệp vào HKII 2015-2016 tiến hành nộp báo cáo TTDN về khoa từ ngày 31/5/2016 đến 8/6/2016.

Thông báo thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 1 năm 2016

Sinh viên xem thông tin chi tiết ở file kế hoạch đính kèm.