HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo V/v đăng ký đề tài đồ án HK1, năm học 2016-2017

Khoa KTMT thông báo đến SV kế hoach làm đồ án học kỳ 1 năm học 2016-2017 và danh sách các đề tài như file đính kèm.

SV theo dõi thông tin các đề tài và đăng ký với giảng viên. Danh sách đề tài đồ án có thể được cập nhật thêm các đề tài mới, SV lưu ý theo dõi.

Thông báo V/v xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2016

Sinh viên lưu ý xem hướng dẫn nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2016 như thông báo số 14/TB-ĐTĐH của Phòng Đào tạo đính kèm.

Khoa KTMT sẽ nhận hồ sơ xét tốt nghiệp từ 22/09/2016 đến 2/10/2016, tại văn phòng khoa KTMT ( Phòng E6.2).

Lưu ý:

- Khi nộp hồ sơ, SV để 4 ảnh thẻ trong 1 bao thư, ngoài bao thư điền họ tên, MSSV.

- Biên lai đóng lệ phí xét và cấp bằng TN (nộp bản photo).

- Trước khi đến khoa nộp hồ sơ, SV tải file "mau thong tin xet TN", SV điền đầy đủ thông tin vào file, đặt tên file theo MSSV, và gởi tới địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Tiêu đề email các bạn ghi "MSSV_xet TN dot 2 nam 2016".

* SV lưu ý danh sách các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đính kèm.

Thông báo về việc làm khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2016-2017

Sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp xem thông báo về việc làm khóa luận tốt nghiệp và danh sách đề tài khóa luận trong file đính kèm, gửi đơn đăng ký theo mẫu về Khoa đúng thời hạn trong thông báo.

Sinh viên tham khảo danh sách dự kiến được làm khóa luận tốt nghiệp ở file đính kèm bên dưới. Đối với trường hợp không đủ điều kiện; nếu không có khúc mắc gì thì trong đợt điều chỉnh (tuần đầu tiên của học kỳ) nộp đơn xin hủy đăng ký cho phòng ĐTĐH.

Trân trọng.

Thông báo thời gian hội đồng chấm thực tập doanh nghiệp HK II (2015-2016)

- Thời gian bắt đầu: 8 giờ 00 phút thứ 4 ngày 06/07/ 2016

- Địa điểm: Phòng E6.3

Thời gian báo cáo tối đa+demo (nếu có)/1 đề tài:  15 phút

Số thứ tự báo cáo vui lòng xem trong file đính kèm

Chúc các bạn đạt kết quả tốt.