HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách xử lý học vụ dự kiến Chương trình Chính quy học kỳ 2 năm học 2015-2016

Sinh viên xem danh sách sinh viên dự kiến cảnh cáo và buộc thôi học ở file đính kèm.

Các trường hợp SV muốn cứu xét, vui lòng nộp đơn gởi về văn phòng khoa đến hết ngày 19/10/2016.

Attachments:
Download this file (XLHV_HK_2_2015_KTMT_V2.xls)XLHV_HK_2_2015_KTMT_V2.xls[ ]3910 kB

Danh sách xử lý học vụ dự kiến Chất lượng cao học kỳ 2 năm học 2015-2016

Sinh viên xem danh sách sinh viên dự kiến cảnh cáo và buộc thôi học ở file đính kèm.

Thông báo kế hoạch TTDN HK1 năm học 2016-2017

Sinh viên lưu ý xem thông báo về kế hoạch TTDN HK1 năm học 2016-2017 và thông tin về GV hướng dẫn thực tập trong file đính kèm.

Thông báo về kết quả xét duyệt đề tài khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017

Khoa Kỹ thuật máy tính thông báo về kết quả xét duyệt đề tài khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017 như sau (sinh viên xem file đính kèm để biết ý kiến của Hội đồng):

1. Đối với các đề tài Hội đồng xét duyệt có ý kiến thì sinh viên hội ý với giảng viên hướng dẫn và chỉnh sửa phiếu đăng ký đề tài theo ý kiến của Hội đồng, nộp lại phiếu đăng ký đã chỉnh sửa về văn phòng khoa đến hết thứ 6 ngày 23/9/2016 (phòng E6.2)

2. Đối với các đề tài Hội đồng không có ý kiến thì sinh viên tiến hành thực hiện đề tài với các nội dung như trong phiếu đăng ký.

Trân trọng.