HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THÔNG BÁO HỌC VỤ

Thông báo danh sách sinh viên trễ học phí HK2 Năm học 2016-2017

Khoa KTMT thống báo danh sách các bạn sinh viên đóng học phí trễ. Các bạn nhanh chóng liên hệ phòng KHTC để hòan thành đóng học phí.

Danh sách đính kèm bên dưói.

Thông báo danh sách sinh viên trễ học phí

Khoa KTMT thống báo danh sách các bạn sinh viên đóng học phí trễ. Các bạn nhanh chóng liên hệ phòng KHTC để hòan thành đóng học phí.

Danh sách đính kèm bên dưói.

Thông báo bổ sung môn học vào nhóm môn học tự chọn Chuyên nghành 2 khóa tuyển từ năm 2006 đến 2010

Theo thông báo ngày 28/6/2013 Sinh viên các khóa 1, 2, 3, 4, 5(khóa tuyển từ năm 2006 đến 2010) Khoa Kỹ thuật máy tính có thể chọn một trong ba môn sau để tính điểm tích lũy môn tự chọn Chuyên ngành 2:

-           Trình biên dịch (CE314)

-           Hệ thống thời gian thực (CE312)

-           Xử lý song song và hệ thống phân tán (CE313)

Tuy nhiên, do chương trình đào tạo của khoa KTMT từ năm 2012 trở đi có nhiều thay đổi nên các  môn học thuộc 3 môn học trên ít được mở nên :

Sinh viên các khóa 1, 2, 3, 4, 5(khóa tuyển từ năm 2006 đến 2010) Khoa Kỹ thuật máy tính có thể học một trong các môn học sau làm môn học tự chọn chuyên ngành 2:

-           Trình biên dịch (CE314)

-           Hệ thống thời gian thực (CE312)

-           Xử lý song song và hệ thống phân tán (CE313)

-           Logic mờ và ứng dụng (CE316)

-           Điều khiển tự động nâng cao(CE317)

-           Robot công nghiệp(CE303)

Thông báo lịch học Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa năm 2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo lịch học sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa năm 2017, sinh viên đăng nhập vào link sau để đăng ký lịch học:

https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/dkshcd

Lưu ý:  sinh viên chọn thời gian phù hợp để đăng ký.

Mọi thắc mắc về lịch học sinh viên liên hệ qua https://forum.uit.edu.vn/threads/65387-Thong-bao-lich-hoc-Tuan-sinh-hoat.