HỆ THỐNG NHÚNG & ROBOTICS

TK VI MẠCH & PHẦN CỨNG

XỬ LÝ TÍN HIỆU & ỨNG DỤNG

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY

THÔNG BÁO HỌC VỤ

THÔNG BÁO NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HK2_2016-2017 (bản hoàn chỉnh)

Sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp (KLTN) bản hoàn chỉnh theo các quy định như sau:

- Nộp hai cuốn KLTN cuối cùng (nộp sau khi bảo vệ) phải đóng bìa cứng, in chữ nhũ vàng đủ dấu tiếng Việt trên bìa xanh nước biển (theo mẫu); nộp 1 cuốn cho Thư viện và 1 cuốn cho Khoa.

- Sau trang bìa cuốn KLTN có trang danh sách hội đồng bảo vệ KLTN. Sinh viên xem số quyết định thành lập hội đồng trong file đính kèm và danh sách hội đồng theo Quyết định để điền thông tin vô KLTN.

- Sau trang bìa phụ phải có trang "Nhận xét của Cán bộ hướng dẫn (CBHD)" và trang "Nhận xét của CBPB", sinh viên có thể liên hệ với Khoa để photo bảng nhận xét này. Sinh viên liên hệ CBPB để xác nhận KLTN đã chỉnh sửa lại theo đúng yêu cầu của Hội đồng, nếu không có yêu cầu chỉnh sửa vẫn phải có chữ ký của CBPB xác nhận KLTN đã đạt yêu cầu (CBPB xem và ghi dòng chữ "XÁC NHẬN KLTN ĐÃ CHỈNH SỬA THEO YÊU CẦU CỦA HỘI ĐỒNG" ở phía cuối trang Nhận xét của CBPB, ghi ngày tháng năm và ký ghi rõ họ tên).

- Sau trang Lời cảm ơn, phải có trang “Đề cương chi tiết của KLTN” có chữ ký của CBHD (chấp nhận bản Đề cương chi tiết photo)

- 2 Đĩa CD phải để trong bìa CD mềm, đính vào bìa sau của KLTN.

Hình thức trình bày tham khảo lại trong file Phụ lục 2 đính kèm.

Thời gian nộp tại khoa: 21/7/2017

Thông báo thời gian bảo vệ và Quyết định thành lập HĐ chấm KLTN HK2_2016-2017

1. Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017: Sáng thứ tư, ngày 05/7/2017.

2. Thứ tự các nhóm bảo vệ và địa điểm bảo vệ sinh viên xem trong file danh sách Hội đồng đính kèm.

3. Mỗi đề tài bảo vệ sẽ diễn ra trong 30 phút trong đó mỗi nhóm có 15 phút trình bày, demo và 15 phút Hội đồng đặt câu hỏi.

4. Sinh viên phải giữ đúng tên đề tài như đã công bố trong danh sách.

5. Sinh viên có mặt trước buổi bảo vệ 30 phút để chuẩn bị.

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ văn phòng khoa để được hướng dẫn giải quyết.

Thông báo nộp khóa luận tốt nghiệp Học kỳ 2 – Năm học 2016-2017

Thời gian nộp khóa luận tốt nghiệp:

-         Sinh viên nộp KLTN ngày: 19/06/2017.

-         Sinh viên nộp tại Văn phòng khoa Kỹ thuật máy tính (Phòng E6.2):

                    Sáng từ  8h00 đến 11h00

                    Chiều từ 14h00 đến 16h00

Những lưu ý khi sinh viên nộp khóa luận:

-         Sinh viên giữ đúng tên đề tài khóa luận mà khoa đã công bố, báo cáo trình bày theo mẫu đính kèm.

-        Mỗi nhóm đề tài sẽ nộp 03 cuốn báo cáo bìa mềm+ 3 đĩa CD để chuẩn bị bảo vệ trước hội đồng. Đĩa CD ROM hoặc DVD (phải dán vào bìa sau của cuốn khóa luận), nội dung và hình thức bìa của đĩa theo qui định (theo mẫu).

Thông báo danh sách Hội đồng chấm KLTN HK2_2016-2017

Danh sách Hội đồng sinh viên xem trong file danh sách Hội đồng đính kèm.

Sinh viên các nhóm tự liên hệ với giảng viên phản biện từ ngày 20/06/2017 – 24/06/2017 để phản biện đề tài, các quyển đề tài khóa luận khoa sẽ tự chuyển đến giảng viên phản biện.

Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017 dự kiến: 05/07/2017

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ văn phòng khoa để được hướng dẫn giải quyết.