THÔNG BÁO HỌC VỤ

DS SV bị xử lý học vụ HK2,3(2017-2018) CQ ĐT-dự kiến

 

Các bạn SV xem kế hoạch xét xử lý học vụ và DS chi tiết  trong ds (lưu ý: file có 2 sheet)

SV lưu ý:Nếu có thông tin nào chưa chính xác hoặc SV nào mong muốn được tiếp tục học tập các bạn nộp ĐƠN CỨU XÉT về Văn phòng khoa KTMT từ ngày 17/9/2018 đến hết ngày 24/9/2018.

Trường hợp Sv bị  xử lý học vụ vì lý do chưa đóng học phí cần phải hoàn thành nghĩa vụ học phí trước khi nộp đơn cứu xét về Khoa.

Thân mến!