THÔNG BÁO HỌC VỤ

Danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1(2018-2019)

 

Sinh viên chưa có giảng viên hướng dẫn xem danh sách đề tài khóa luận tốt nghiệp ở file đính kèm bên dưới..

Thời gian nộp đăng ký đề tài cho Khoa: 07/09/2018 – 10/09/2018 (theo mẫu khoa đã công bố).

Lưu ý: Sinh viên nộp bản giấy đăng ký có đầy đủ chữ ký (nộp tại phòng E6.2) và bản file word cho cô Nữ (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )